banner

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłasza XXVI edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego za pracę naukową z ekonomii ogłoszoną w Polsce.

Nagroda będzie przyznana za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych, wydaną w latach 2015-2016.Propozycje przyznania nagrody mogą składać profesorowie nauk ekonomicznych przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.
Wnioski (oraz 3 egzemplarze książki) należy złożyć (lub przesłać) do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 r.

Do 31 maja 2017 PTE przyjmuje też zgłoszenia na konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016.
Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem oraz podręcznik (3 egzemplarze) może składać każdy profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Więcej o konkursach - www.pte.pl