Nagrody INTARG

Utworzono: poniedziałek, 24 lipiec 2017 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

W Katowicach zakończyły się trwające od 22 do 23 czerwca X Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017. 

Grand Prix targów otrzymał Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz firma Technologie Recyklingu Adam Hańderek za stworzenie instalacji do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin.

W czasie targów zostały ogłoszone wyniki konkursu Lider Innowacji 2017 oraz Młody Wynalazca 2017.

Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu Targów INTARG, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów pod przewodnictwem dr. inż. Krzysztofa Biernata oraz ekspertów pod kierunkiem dr. inż. Grzegorza Wcisły dokonało ich oceny, przyznając nagrody i medale.

W ramach konkursu INTARG jury przyznało:

1. Wyróżnienia specjalne

a) Grand Prix za rozwiązanie: Instalacja do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz firmy Technologie Recyklingu Adam Hańderek.

b) Nagroda za najlepszy wynalazek zagraniczny trafiła do firmy Health Water LLC z Rosji za wynalazek: Woda funkcjonalna stymulująca drenaż limfatyczny, metoda jej powstawania oraz zastosowanie.

c) Nagroda Przewodniczącego Jury została przyznana Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za Urządzenie do rehabilitacji wstawania z krzesła, zwłaszcza dla osób po udarach mózgu i osób starszych.

2. Nagrody i medale konkursowe (czterostopniowa gradacja):
• medale brązowe
• medale srebrne
• medale złote
• nagrody platynowe

Jury INTARG 2017 przyznało 12 nagród platynowych za rozwiązania:

- Instalacja do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz firma Technologie Recyklingu Adam Hańderek (Polska)

- Innowacyjne znaczniki fluorescencyjne do diagnostyki raka płuc, Instytut Fizyki PAN (Polska).

- System wykrywania kolizji na drodze maszyna-człowiek AWIA Horyzont®, Ente Sp. z o.o. (Polska).

- Biofunkcjonalizacja materiałów włókienniczych za pomocą hydratu CuSiO3, Instytut Włókiennictwa (Polska).

- Urządzenie do rehabilitacji wstawania z krzesła, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Polska).

- Topnik GALTOP do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza, Instytut Metali Nieżelaznych (Polska).

- A compacted material with the content of an iron and other nonferrous metals in a secondary raw materials and wastes in the form of briquettes or pellets. Industrial Property Office (Republika Czeska).

- Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB (Polska).

- Multifunctional utility electric vehicle tom-tom, Dok-Ing d.o.o. (Chorwacja).

- System inteligentnego alarmowania o posturze, High School of Education Sciences – University of Education Sciences – Vietnam National University, Hanoi (Wietnam)

- Woda funkcjonalna stymulująca drenaż limfatyczny, metoda jej powstawania oraz zastosowanie, Health Water LLC (Rosja).

- Fermented herbal plant beverage containing probiotic Lactobacillus paracasei HII02, Organic Vita Co.Ltd. (Tajlandia).

 

Nagrody specjalne przyznane przez patronów honorowych:

- Puchar Prezesa Urzędu Patentowego RP dla Instytutu Włókiennictwa (Polska) za Tkaninę barierową chroniącą przed działaniem pól elektromagnetycznych.

- Puchar Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej dla Instytutu Transportu Samochodowego (Polska) za Przenośne stanowisko badawcze do pomiaru parametrów technicznych do oceny drgań kół pojazdu samochodowego przy wymuszonych drganiach o stałej amplitudzie.

- Puchar Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej dla Politechniki Wrocławskiej (Polska) za Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie.

- Puchar Prezesa NOT dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz firmy Technologie Recyklingu Adam Hańderek (Polska) za Instalację do termolizy i uwodoronienia odpadowych poliolefin.

- Medal Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości (IFIA) dla Mazowieckiego Klastru Peptydowego, Centrum Medycyny Doświadczalnej sp. z o.o. , Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytutu Homeostazy sp. z o.o., BIOKUMED sp. z o.o. (Polska) za Nowe peptydomimetyki wspomagające terapię nowotworu trzustki.

- Puchar Marszałka Województwa Śląskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Polska) za Autologiczny przeszczep chondrocytów do regeneracji chrząstki stawowej.

Wykaz wszystkich prezentowanych wynalazków wraz z informacją o uzyskanej nagrodzie dostępny jest na www.intarg.haller.pl

 

Odsłony: 870
Our website is protected by DMC Firewall!