banner

Komitet nagrody LUI Che Woo - Prize for World Civilisation – ogłosił jej laureatów za rok 2017 oraz określił obszary zainteresowania w każdej kategorii nagrody na rok 2018.

Laureatami nagrody LUI Che Woo za rok 2017 są:

Nagroda w kategorii: Zrównoważony rozwój na świecie
Obszar specjalny: zapobieganie zmianom klimatycznym

Laureat: XIE Zhenhua

Xie Zhenhua otrzymał nagrodę ze względu na kluczową rolę, jaką odegrał w przewodzeniu międzynarodowym negocjacjom, które doprowadziły do powstania porozumienia paryskiego w roku 2015. Kolejnym powodem do nadania wyróżnienia jest pionierska rola Xie w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym w Chinach, przez co kraj stał się wzorem do naśladowania przez inne rozwijające się gospodarki. Xie wniósł ogromny wkład w zapobieganie zmianom klimatycznym.

Nagroda w kategorii: Poprawa dobrobytu ludzkości
Obszar specjalny: walka z ubóstwem

Laureat: Landesa

Organizacja Landesa otrzymała nagrodę w zakresie poprawy dobrobytu za promocję reformy rolnej, mającej na celu przekazanie rolnikom gruntów. W ciągu ostatnich 50 lat organizacji udało się zapewnić prawa własności gruntów ponad 120 milionom najbiedniejszych rodzin na świecie w ponad 50 krajach. Organizacja Landesa wniosła znaczący wkład w walkę z ubóstwem przez wdrażanie koncepcji samopomocy.

Nagroda w kategorii: Promowanie pozytywnej postawy życiowej i zwiększania ilości pozytywnej energii
Obszar specjalny: promocja harmonii między zróżnicowanymi grupami

Laureat: Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyróżniony został nagrodą za wyróżniające się dokonania w zakresie zachęcania paraolimpijczyków do udziału w zawodach sportowych, zapewniania nadziei osobom z ograniczoną sprawnością oraz zmiany podejścia społeczeństwa do tej grupy.

Specjalne obszary zainteresowania na rok 2018 nagrody to: rozwój odnawialnych źródeł energii, ograniczenie konsekwencji katastrof naturalnych, likwidacja analfabetyzmu.

Nominacje do konkursu odbywają się poprzez zaproszenia. Komitet nagrody LUI Che Woo rozsyła zaproszenia do ponad 1000 rektorów uniwersytetów, instytucji naukowych i organizacji zawodowych, którzy nominują kandydatów. Nominacje przyjmowane są niezależnie od rasy, religii i obywatelstwa osób fizycznych oraz siedziby organizacji.

 

Więcej o tegorocznej nagrodzie- http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201708.shtml
O nagrodzie LUI Che Woo – www.luiprize.org

Informacja za Centrum Prasowym PAP