banner

W Instytucie Studiów Podatkowych w Warszawie odbyła się 6.11.18 debata "Stosunki polsko-rosyjskie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości". Powiązana była z inauguracją najnowszej książki prof. Witolda Modzelewskiego „Polska – Rosja. tom V. Myśli o Rosji i bolszewizmie w stulecie niepodległości”.

Wstępem do debaty był wykład prof. Stanisława Bielenia z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, w którym odnosząc się do najnowszej książki prof. Modzelewskiego, przedstawił obecne i historyczne relacje między Polską i Rosją oraz ich uwarunkowania.* W debacie uczestniczył ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew oraz były ambasador Polski w Rosji – Stanisław Ciosek.
Wszyscy uczestnicy debaty, wśród których przeważali ludzie nauki, akcentowali szczególnie złe obecnie relacje między naszymi krajami i brak woli ich poprawy ze strony polskiej – także nicość naszej myśli politycznej na temat świata. Zwracano uwagę na szkody, jakie wyrządził neoliberalizm w naszej części Europy.
W dyskusji poruszano też historyczne relacje Polski z Rosją i Niemcami oraz zwracano uwagę na ich m.in. geograficzne uwarunkowania. Autor książki i gospodarz debaty prof. Modzelewski, podsumowując konferencję zaapelował o publiczną i szeroką dyskusję nad kształtem niepodległości Polski – na czym ma ona polegać? Na razie bowiem obowiązuje u nas mit niepodległości definiowanej przez Rosję (chodzi tylko o to, abyśmy byli wrogami Rosji). Jeśli nie będziemy mieć swojej koncepcji niepodległości, jest więcej niż pewne, iż inni nam taką podrzucą, uwzględniając swoje interesy.

Debatę poprzedziła uroczystość wręczenia Medali Virtus est Perfecta Ratio im. księcia Franciszka Ksawerego Druckiego –Lubeckiego, odznaczeń nadawanych przez Instytut Studiów Podatkowych od 18 lat. Wręczane są one osobom kierującym się nakazem rzetelnej ochrony interesów podatników oraz dobra publicznego.
Medal ks. Druckiego –Lubeckiego, ministra skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821 – 1830, honoruje osoby o wybitnych osiągnięciach z zakresu nauki i publicystyki podatkowej, w służbie państwowej lub samorządowej, w działalności społecznej oraz w praktyce stosowania prawa podatkowego.(al.)