banner

Około 6 hektarów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (województwo zachodniopomorskie) zostanie poddanych specjalistycznym pracom modernizacyjno-rewaloryzacyjnym. Po ich przeprowadzeniu atrakcją ogrodu będą nowe kolekcje roślinne oraz oryginalne parkowe rozwiązania wodne. 

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, zajmujący powierzchnię około 30 hektarów, został ukształtowany w latach 1933-1938 w wyniku przekształcenia parku krajobrazowego z końca XVIII w. Następnie w 1922 r. założono tam naturalistyczny, skalny ogród eksperymentalny w stylu japońskiego ogrodu pagórkowatego.
W dzisiejszej formie ogród powstał według koncepcji ówczesnego właściciela Conrada von Borsiga – członka Towarzystwa Dendrologicznego. Wtedy to dawny park krajobrazowy przebudowali architekci, nadając mu nową formę, opartą na znacznym zróżnicowaniu poszczególnych grup roślin.

Jest to obecnie jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce, w którym rośnie około 1300 gatunków i odmian roślin pochodzących z różnych kontynentów. Istniejąca kolekcja drzew i krzewów charakteryzuje się bogactwem form plastycznych. Ogród słynie z jabłoni ozdobnych, wiśni japońskich, magnolii i różaneczników, ale także bambusów, metasekwoi, miłorzębów chińskich, kasztanów jadalnych, a zwłaszcza symbolu ogrodu – drzewa chusteczkowego (dawidia chińska), którego kwiaty przypominają setki rozwieszonych na drzewie jedwabnych chusteczek. Rośliny pochodzą m.in. z gór Japonii, wyżyn Korei i Chin, Kamczatki, Ameryki Północnej.

Park przelewicki wpisany został do rejestru zabytków w 1976 r. i jest pod opieką Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posiada ponadto zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na działalność ogrodu botanicznego.
Obszar, który zostanie objęty renowacją znajduje się w pasie granicznym ogrodu. Zubożony został z powodu wieloletnich zaniedbań pielęgnacyjnych, szczególnie w latach 1945-1975. W jego skład wchodzą pozostałości ogrodu zimozielonego z kolekcją różaneczników i roślin ozdobnych, parku o charakterze leśnym nad strumieniem oraz podmokłej łąki. Na całym terenie występuje starodrzew w wieku 100-200 lat i okazy kolekcyjne w wieku 80 lat. Przewidziane prace mają doprowadzić do odtworzenia walorów historycznych tej części ogrodu, które zostały zniszczone lub naruszone w okresie powojennym.

Głównymi celami projektu jest założenie kolekcji rodzaju Rhododendron i Hydrangea (hortensjowate) w postaci ogrodu zimozielonego, odtworzenie na powierzchni 2 hektarów łąki co najmniej 80 gatunków roślin rodzimych oraz przywrócenie prawidłowych stosunków wodnych (małej retencji w strefie zachodniego strumienia i wprowadzenie w nim uprawy rdestniczki gęstej). W planach jest również odtworzenie wilgotnej łąki, w tym wysiew nasion roślin łąkowych. Przewidziano także regulację stosunków wodnych przez naprawę zniszczonego systemu melioracji. W części parku (w ogrodzie zimozielonym) zostaną ułożone ścieżki spacerowe.
Cały koszt przedsięwzięcia to ponad 510 tys. zł, z czego 460 tys. zł to dotacja NFOŚiGW.