Młodzi w Europie Środkowej 2020

Utworzono: niedziela, 29 listopad 2020 Anna Leszkowska Drukuj E-mail


Instytut Spraw Publicznych przedstawił wyniki badania młodych Polek i Polaków przeprowadzonego w dniach 2-7.07.20 wspólnie z National Democratic Institute (NDI). Jest to kontynuacja działań podjętych na początku 2018 roku, kiedy młodym Polkom i Polakom zadano w większości podobne pytania, m.in. dotyczące ich stosunku do demokracji, oceny sytuacji politycznej w kraju, aktywności obywatelskiej, wykorzystywanych mediów czy najważniejszych problemów dostrzeganych w kraju.

W badaniu wzięło udział 750 respondentów w wieku 16-29 lat z uwzględnieniem płci, poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania. Był to wywiad internetowy wspomagany komputerowo (ang. ComputerAssisted Web Interview, CAWI). Poniżej przedstawiamy główne wnioski z badania.

Z badania wynika, że:

- Przez ostatnie 2 lata dodatkowo wzrosło niezadowolenie młodych ludzi z rządu i sytuacji politycznej w kraju. Zainteresowanie polityką jest nadal duże, ale jego poziom również uległ zmniejszeniu;

- Większość badanych popiera sposób, w jaki polski rząd radził sobie z kryzysem COVID-19, ale większe grupy zarzucają mu nadużycia finansowe i wyrażają niepokój co do swojej przyszłej sytuacji gospodarczej i zawodowej;

- Przywiązanie do demokratycznego systemu politycznego jest ciągle silne, ale od 2018 r. spadło o 18%; pozostaje również kruche - najważniejszym powodem, dla którego młodzi ludzie mogliby zrezygnować ze swobód obywatelskich (podczas kryzysu pandemii), jest zapewnienie zdrowia publicznego;

- Od 2018 roku spadł poziom aktywności praktycznie we wszystkich formach zaangażowania politycznego. Najczęstszą formą uczestnictwa jest głosowanie, a po nim są mniej wymagające formy aktywności w Internecie (zwłaszcza podpisywanie petycji online i darowizny finansowe);

- Członkostwo w partiach politycznych nieznacznie wzrosło, ale tendencja jest odwrotna w przypadku wszystkich innych form zaangażowania politycznego, co może świadczyć o narastającym poczuciu rozczarowania młodych ludzi sensownością aktywności obywatelskiej, albo o zmieniającym się charakterze tego zaangażowania, które może przybierać formy bardziej indywidualne, szczególnie podejmowane za pośrednictwem Internetu;

- Tożsamość europejska jest silna – wymieniana na drugim miejscu zaraz po narodowej;

- Facebook i internetowe serwisy informacyjne są najpopularniejszymi źródłami informacji, a do tego wzrosła rola wideoblogów na YouTube. Ale to tradycyjnym mediom (szczególnie prywatnemu radiu i telewizji) ludzie ufają bardziej, jeśli chodzi o zdobywanie informacji o pandemii COVID-19, a spada rola Internetu;

- Najpoważniejsze problemy w kraju wg. młodych to wzrost cen i koszty utrzymania, opieka zdrowotna, stan środowiska i bezrobocie - działania odpowiadające na te wyzwania mogą zaangażować młodych w Polsce.

A w regionie…

- Największe zadowolenie z sytuacji politycznej deklarują młodzi mieszkańcy Słowacji

- Słowacy najlepiej oceniają działania komunikacyjne swojego rządu dot. pandemii; na przeciwnym biegunie jest Polska, gdzie dominują odpowiedzi negatywne

- Największe różnice ocen między krajami dotyczą władzy ustawodawczej i wykonawczej poziomu centralnego; wszędzie pozytywnie oceniane są działania władz lokalnych, NGO i UE (tu: poza Czechami)

- Najbardziej negatywne opinie nt. działań rządu są w Polsce, a pozytywne w Słowacji. Tylko w Czechach większość młodych nie martwi się o swoją przyszłą sytuację materialną i zawodową

- Największe przywiązanie do ustroju demokratycznego wykazują Czesi, a największe grupy młodych są gotowe zamienić wolności obywatelskie na różne inne korzyści w Słowacji…

- Największe różnice w regionie dotyczą zaufania do mediów publicznych, szczególnie TV (ciekawie wypada porównanie wyników między grupami - Węgry i Polska vs. Czechy i Słowacja) oraz do tradycyjnych mediów drukowanych.

 

Całość raportu - https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/mlodzi-w-europie-srodkowej-2020-wyniki-badania-w-polsce

 

Odsłony: 267
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd