Colloquia Ceranea 2022

Utworzono: poniedziałek, 30 maj 2022 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

ceraneumPo dwóch latach obrad w trybie zdalnym, uczestnicy czwartej edycji międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Colloquia Ceranea mogli ponownie spotkać się w Łodzi. Zespół centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował tegoroczne sympozjum w formie hybrydowej. Dzięki tej formule, 12-14 maja, uczelnia gościła badaczy przybyłych z Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Rumunii i Wielkiej Brytanii, a internetowo prelegentów, m.in. z Austrii, Czech, Hiszpanii, Ukrainy i Włoch, a także z Egiptu, Izraela, Argentyny, Meksyku i USA.

Tradycyjnie sympozjum towarzyszyły wykłady plenarne wygłoszone przez uczonych specjalizujących się w obszarach badawczych korespondujących z głównymi nurtami badań prowadzonych w Ceraneum: historii antycznej/bizantyńskiej medycyny i sztuki kulinarnej oraz bizantyńskiego monastycyzmu i kultury duchowej Słowian.
Podczas pierwszego panelu wykładowcami byli dr Petros Bouras-Vallianatos (Uniwersytet Edynburski) i dr Alain Touwaide (The Institute for the Preservation of Medical Traditions). Gościem specjalnym panelu drugiego był dr Dirk Krasmüller (Uniwersytet Wiedeński).

Tegoroczne wystąpienia, zwłaszcza te wygłoszone w trakcie paneli tematycznych zorganizowanych przez dr. Sean’a Coughlin’a z Czeskiej Akademii Nauk (Experimental Approaches to the History of Perfumery in the Ancient Mediterranean) i dr Ericę Rowan (Voluntary Poverty: Food and Status in the Roman and Medieval Mediterranean) z Royal Holloway (Uniwersytet Londyński), a także referaty dr Barbary Zipser (The Lexicography of Plant Names) z Royal Holloway (Uniwersytet Londyński) oraz dr Zofii Rzeźnickiej i prof. dr. hab. Macieja Kokoszki (Beef in the Byzantine Period: Dietetic Advice and Dietary Reality) z Uniwersytetu Łódzkiego potwierdziły konieczność interdyscyplinarnej współpracy naukowej między historykami, filologami klasycznymi oraz specjalistami z obszaru archeobotaniki i archeozoologii.

Interdyscyplinarny charakter miał także panel poświęcony bogomilizmowi. Obrady moderowane przez dr. Andrew R. Roacha (Uniwersytet w Glasgow) uwzględniały perspektywę religioznawczą, historyczną, historiograficzną i literaturoznawczą.

Szczególny charakter miały obrady panelu językoznawczego, poświęcone czasom przyszłym w językach słowiańskich, z udziałem dr. Marka Majera (UŁ), a także badaczy z USA, Niemiec i Bułgarii.

x x x
Centrum Ceraneum utworzono w roku 2011 jako pozawydziałową interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą Uniwersytetu Łódzkiego, skupiającą badaczy z Polski i Europy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską, historią i kulturą wschodniego obszaru Morza Śródziemnego oraz tradycji z nim powiązanych. Placówka dysponuje wyspecjalizowanym księgozbiorem z zakresu bizantynologii i slawistyki. Wydaje też „Studia Ceranea”, periodyk oferujący studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii.
Zofia Rzeźnicka
Jan Mikołaj Wolski

 

Odsłony: 302
Our website is protected by DMC Firewall!