banner

intarg banerPL  1709x651 v2„Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia” – hasło tegorocznych Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji, które odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 24 i 25 maja 2023.

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową renomę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym – jako jedyne targi w Polsce – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział w charakterze wystawców instytucje rządowe i międzynarodowe, czołowe polskie jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz liczne delegacje zagraniczne.

Wiodącym celem Targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji, transfer technologii, synergia nauki z przemysłem i tworzenie ekosystemu innowacji. Stanowią one platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem, upowszechniając dobre praktyki w tym zakresie, a także oferują pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.

Szczególną uwagę podczas najbliższej edycji Targów INTARG organizatorzy zamierzają poświęcić ekologii. „Zielone” technologie to niezwykle ważny temat, dlatego zostanie on szczególnie wyeksponowany poprzez utworzenie specjalnej strefy EKO. INTARG-EKO będzie odpowiedzią na program unijny, którego celem jest skierowanie krajów UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, m.in. poprzez zapobieganie, globalnemu ociepleniu, zmianom klimatycznym na Ziemi, pogarszaniu jakości życia i wzrostom chorób cywilizacyjnych oraz degradacji naszej planety.

Ważnym elementem Targów jest Międzynarodowy Konkurs INTARG®, w ramach którego wynalazki zostaną poddane ocenie jury. Najwyżej ocenione rozwiązania uzyskają nagrody:

• Grand Prix oraz nagrody za najlepszy wynalazek zagraniczny; nagroda Przewodniczącego Jury; nagrody WIPO w kilku kategoriach; za rozwiązania innowacyjne o wysokim poziomie TRL
• medale platynowe – za najlepszy wynalazek w danej kategorii branżowej
• medale diamentowe – za innowacje o szczególnym znaczeniu społecznym
• nagrody patronów honorowych oraz partnerów
• medale konkursowe przyznane przez jury: złote, srebrne i brązowe

Wydarzenia towarzyszące:
• konferencja, prezentacje, panele dyskusyjne omawiające istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii, tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji
• spotkania networkingowe i biznesowe, mające zachęcać do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy nauką a gospodarką
• gala finałowa Targów INTARG® 2023, z wręczeniem najwyższych nagród i wyróżnień laureatom XVI Konkursu INTARG® 2023, XXI Konkursu Godła Promocyjnego LIDER INNOWACJI® oraz XVIII Konkursu MŁODY WYNALAZCA.

Więcej - www.intarg.pl