Prewencyjna wojna nuklearna

Utworzono: sobota, 28 maj 2022 Anna Leszkowska Drukuj E-mail

 

„Prewencyjna wojna nuklearna”: historyczna bitwa o pokój i demokrację. Trzecia wojna światowa zagraża przyszłości ludzkości – to pełen tytuł artykułu antyestablishmentowego intelektualisty, pisarza i ekonomisty prof. Michela Chossudovsky’ego, em. profesora ekonomii na uniwersytecie w Ottawie, prezesa i dyrektora Centrum Badań nad Globalizacją, które prowadzi portal globalresearch.ca

Wstęp

W żadnym momencie, odkąd pierwsza bomba atomowa została zrzucona na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku, ludzkość nie była bliżej tego, co nie do pomyślenia. Wszystkie zabezpieczenia z czasów zimnej wojny, które klasyfikowały bombę atomową jako „broń ostatniej szansy”, zostały zlikwidowane.
Oświadczenie Władimira Putina z 21 lutego 2022 r. było odpowiedzią na groźby USA użycia broni jądrowej w celach prewencyjnych przeciwko Rosji, pomimo „zapewnienia” Joe Bidena, że USA nie będą uciekać się do ataku nuklearnego „pierwszego uderzenia” przeciwko wrogowi Ameryki:
„Pozwólcie mi [Putin] wyjaśnić, że dokumenty dotyczące planowania strategicznego USA zawierają możliwość tak zwanego uderzenia wyprzedzającego na systemy rakietowe wroga. A kto jest głównym wrogiem USA i NATO? To też wiemy. To Rosja. W dokumentach NATO nasz kraj jest oficjalnie i bezpośrednio deklarowany jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa północnoatlantyckiego. A Ukraina będzie odskocznią do uderzenia”. (Przemówienie Putina , 21 lutego 2022, podkreślenie dodane)

W lipcu 2021 r. administracja Bidena rozpoczęła przegląd stanu jądrowego 2021 (NPR) , który ma zostać ukończony i formalnie ogłoszony w 2022 r. NPR 2021 ma obejmować to, co określa się jako „politykę deklaracyjną Stanów Zjednoczonych w dziedzinie energii jądrowej”.
Jest mało prawdopodobne, że NPR 2021 zniesie opcje nuklearne administracji Obamy i Busha, które w dużej mierze opierają się na koncepcji wyprzedzającej wojny nuklearnej, podniesionej w przemówieniu prezydenta Putina.
Podstawowa doktryna nuklearna USA polega na przedstawianiu broni jądrowej jako środka „samoobrony” , a nie „broni masowego rażenia”.
Co więcej, za NPR stoją potężne interesy finansowe, które są powiązane z programem broni jądrowej o wartości 1,3 biliona dolarów, zainicjowanym za prezydenta Obamy.
Chociaż konflikt na Ukrainie ograniczał się do tej pory do broni konwencjonalnej połączonej z „wojną gospodarczą”, użycie szerokiej gamy wyrafinowanych broni masowego rażenia, w tym broni jądrowej, jest na desce kreślarskiej Pentagonu.
Według Federacji Amerykańskich Naukowców całkowita liczba głowic nuklearnych na całym świecie jest rzędu 13 000. Rosja i Stany Zjednoczone „każdy ma około 4000 głowic w swoich wojskowych zapasach”.

Niebezpieczeństwa wojny nuklearnej są realne. Nastawienie na zysk. Dwa biliony dolarów

Pod rządami Joe Bidena fundusze publiczne przeznaczone na broń jądrową mają wzrosnąć do 2 bilionów do 2030 r., rzekomo jako środek ochrony pokoju i bezpieczeństwa narodowego na koszt podatników. (Ile szkół i szpitali można by sfinansować za 2 biliony dolarów?):
Stany Zjednoczone posiadają arsenał około 1700 strategicznych głowic nuklearnych rozmieszczonych na międzykontynentalnych rakietach balistycznych (ICBM) i rakietach balistycznych wystrzeliwanych z łodzi podwodnych (SLBM) oraz w strategicznych bazach bombowych. Szacuje się , że w bazach bombowców w pięciu krajach europejskich znajduje się dodatkowo 100 niestrategicznych lub taktycznych broni jądrowych i około 2000 głowic nuklearnych w magazynach. (p. nasza analiza B61-11 i B61-12 poniżej).
Biuro Budżetowe Kongresu (CBO) oszacowało w maju 2021 r. , że Stany Zjednoczone wydadzą łącznie 634 miliardy dolarów w ciągu najbliższych 10 lat na utrzymanie i modernizację swojego arsenału nuklearnego. (Kontrola zbrojeń)

W tym artykule najpierw skupię się na zmianach postzimnowojennych w amerykańskiej doktrynie nuklearnej, a następnie przedstawię krótki przegląd historii broni jądrowej, począwszy od Projektu Manhattan, zainicjowanego w 1939 r. z udziałem zarówno Kanady, jak i Wielkiej Brytanii.

Notatka z historii stosunków amerykańsko-rosyjskich. Zapomniana wojna 1918 r.

Z historycznego punktu widzenia Stany Zjednoczone i ich sojusznicy grozili Rosji od ponad 104 lat, począwszy od I wojny światowej, rozmieszczeniem sił amerykańskich i alianckich przeciwko Rosji Sowieckiej 12 stycznia 1918 r. (w ramach wsparcia Armii Cesarskiej Rosji).
Inwazja aliantów amerykańsko-brytyjskich na Rosję w 1918 r. jest punktem zwrotnym w historii Rosji, często błędnie przedstawiana jako część wojny domowej.
Trwało to ponad dwa lata i obejmowało rozmieszczenie ponad 200 000 żołnierzy, z czego 11 000 pochodziło z USA, 59 000 z Wielkiej Brytanii. Japonia, która była sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Ameryki podczas I wojny światowej, wysłała 70 000 żołnierzy.

Zagrożenie wojną nuklearną

Zagrożenie USA wojną nuklearną przeciwko Rosji zostało sformułowane ponad 76 lat temu, we wrześniu 1945 roku, kiedy USA i Związek Radziecki były sojusznikami. Składał się z „planu III wojny światowej” wojny nuklearnej przeciwko ZSRR, wymierzonej w 66 miast z ponad 200 bombami atomowymi. Ten diaboliczny projekt w ramach Projektu Manhattan odegrał kluczową rolę w wywołaniu zimnej wojny i wyścigu zbrojeń nuklearnych. (p. analiza poniżej).

Chronologia

1918-1920: Pierwsze siły amerykańskie i sojusznicze prowadziły wojnę z Rosją Sowiecką, a ponad 10 krajów wysyłało wojska do walki u boku białej imperialnej armii rosyjskiej. Stało się to dokładnie dwa miesiące po rewolucji październikowej, 12 stycznia 1918 roku i trwało do początku lat dwudziestych.

Projekt Manhattan zainicjowany w 1939 roku z udziałem Wielkiej Brytanii i Kanady. Rozwój bomby atomowej.

Operacja Barbarossa, czerwiec 1941. Nazistowska inwazja na Związek Radziecki. Standard Oil z New Jersey sprzedawał ropę nazistowskim Niemcom.

Luty 1945: Konferencja w Jałcie. Spotkanie Roosevelta, Churchilla i Stalina.

„Operacja nie do pomyślenia”: Tajny plan ataku na Związek Radziecki sformułowany przez Winstona Churchilla bezpośrednio po konferencji w Jałcie. Został unieważniony w czerwcu 1945 roku.

12 kwietnia 1945: Konferencja Poczdamska. Prezydent Harry Truman i premier Winston Churchill zatwierdzają bombardowanie atomowe Japonii.

15 września 1945:
Scenariusz III wojny światowej sformułowany przez Departament Wojny Stanów Zjednoczonych: Plan zbombardowania 66 miast Związku Radzieckiego 204 bombami atomowymi, kiedy USA i ZSRR były sojusznikami. Tajny plan (odtajniony) sformułowany podczas II wojny światowej został wydany niecałe dwa tygodnie po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej 2 września 1945 r.

1949
: Związek Radziecki ogłasza testowanie swojej bomby atomowej.

Doktryna po zimnej wojnie: „Prewencyjna wojna nuklearna”

Doktryna gwarantowanego wzajemnego zniszczenia (MAD) z epoki zimnej wojny już nie obowiązuje. Została zastąpiona na początku administracji George'a W. Busha Doktryną Prewencyjnej Wojny Nuklearnej, a mianowicie użycia broni jądrowej jako środka „samoobrony” zarówno przeciwko państwom nuklearnym, jak i nienuklearnym.
Na początku 2002 r. wyciekł już tekst Przeglądu postawy nuklearnej George'a W. Busha, kilka miesięcy przed opublikowaniem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa (NSS) z września 2002 r. , w której „wywłaszczanie” zdefiniowano jako:
„przewidujące użycie siły w obliczu nieuchronnego ataku”.

Mianowicie jako akt wojny na gruncie samoobrony.

Doktryna MAD została odrzucona. Przegląd postawy nuklearnej z 2001 r. nie tylko przedefiniował użycie broni jądrowej, tak zwaną taktyczną broń jądrową, czyli bomby burzące bunkry (mini-bomby nuklearne) mogły być odtąd używane w konwencjonalnym teatrze działań wojennych bez zgody Naczelnego Wodza, czyli Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
W NPR z 2001 r. (przyjętym w 2002 r.) zidentyfikowano siedem krajów jako potencjalne cele prewencyjnego ataku nuklearnego.

Omawiając „wymagania dotyczące zdolności do ataku nuklearnego”, raport wymienia Iran, Irak, Libię, Koreę Północną i Syrię „wśród krajów, które mogą być zaangażowane w natychmiastowe, potencjalne lub nieoczekiwane sytuacje”. …
Trzy z tych krajów (Irak, Libia i Syria) są od tego czasu przedmiotem wojen prowadzonych przez USA. NPR z 2002 r. potwierdził również dalsze przygotowania do wojny nuklearnej przeciwko Chinom i Rosji.

„Przegląd Busha wskazuje również, że Stany Zjednoczone powinny być przygotowane do użycia broni jądrowej przeciwko Chinom, powołując się na „połączenie wciąż rozwijających się celów strategicznych Chin z trwającą modernizacją ich sił nuklearnych i niejądrowych”.
„Na koniec, chociaż przegląd powtarza twierdzenia administracji Busha, że Rosja nie jest już wrogiem, stwierdza, że Stany Zjednoczone muszą być przygotowane na nieprzewidziane wypadki nuklearne z Rosją i zauważa, że jeśli „stosunki USA z Rosją znacznie się pogorszą w przyszłości, USA mogą zrewidować swoje poziomy siły jądrowej i postawę”. Ostatecznie przegląd stwierdza, że konflikt nuklearny z Rosją jest „wiarygodny”, ale „nieoczekiwany”. ( Kontrola zbrojeń ) dodano podkreślenie.

Rozważana jest wojna nuklearna przeciwko Chinom i Rosji

Rosja jest oznaczona jako „wiarygodna”, ale „nieoczekiwana”. To było w 2002 roku. Dziś, w szczytowym momencie wojny ukraińskiej,
planowany jest przez Pentagon prewencyjny atak nuklearny na Rosję. Nie oznacza to jednak, że zostanie wdrożony.

Nie da się wygrać wojny nuklearnej?

Przypominamy historyczne oświadczenie Reagana: „Wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie można jej prowadzić. Jedyną wartością w naszych dwóch narodach posiadających broń nuklearną jest upewnienie się, że nigdy nie zostanie ona użyta. Niemniej jednak w amerykańskim establishmencie i administracji Bidena istnieją silne głosy i grupy lobbystów, które są przekonane, że „wojnę nuklearną można wygrać”.

Retrospekcja do II wojny światowej: „Operacja Barbarossa”

Istnieje wiele dowodów na to, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i ich brytyjski sojusznik byli zdecydowani, aby nazistowskie Niemcy wygrały wojnę na froncie wschodnim z myślą o zniszczeniu Związku Radzieckiego:

„Narastające podejrzenia Stalina i jego świty, że mocarstwa anglo-amerykańskie miały nadzieję, że wojna niemiecko-sowiecka będzie trwać latami, były oparte na dobrze uzasadnionych obawach. To pragnienie zostało już częściowo wyrażone przez Harry'ego S. Trumana, przyszłego prezydenta USA, kilka godzin po inwazji Wehrmachtu na Związek Radziecki.

Truman, wówczas amerykański senator, powiedział, że chciałby, aby Sowieci i Niemcy „zabili jak najwięcej” między sobą, co później New York Times nazwał „twardą polityką”. The Times wcześniej publikował uwagi Trumana 24 czerwca 1941 r., w wyniku czego jego poglądy najprawdopodobniej nie umknęły uwadze Sowietów. ( Shane Quinn, Global Research, marzec 2022 )

Hitlerowska operacja Barbarossa, rozpoczęta w czerwcu 1941 roku, nie powiodłaby się od samego początku, gdyby nie wsparcie Standard Oil z New Jersey (własność Rockefellerów), która rutynowo dostarczała III Rzeszy duże ilości ropy. Chociaż Niemcy potrafiły przekształcić węgiel w paliwo, ta syntetyczna produkcja była niewystarczająca. Co więcej, rumuńskie zasoby ropy naftowej Ploesti (pod kontrolą nazistów do 1944 r.) były minimalne. Nazistowskie Niemcy w dużej mierze polegały na dostawach ropy z US Standard Oil.

Zakaz handlowania z wrogiem (1917), oficjalnie wprowadzony po przystąpieniu Ameryki do II wojny światowej, nie przeszkodził Standard Oil of New Jersey w sprzedaży ropy nazistowskim Niemcom.
Działo się tak, pomimo dochodzenia Senatu 1942 w sprawie US Standard Oil.
Podczas gdy bezpośrednie dostawy ropy naftowej do USA zostały ograniczone, Standard Oil mógł sprzedawać ropę z USA przez kraje trzecie. Ropa z USA była wysyłana do okupowanej Francji (oficjalnie przez Szwajcarię, a z Francji do Niemiec: „… Dostawy szły przez Hiszpanię, francuskie kolonie Vichy w Indiach Zachodnich i Szwajcarię”.
Bez tych dostaw ropy naftowej, których instrumentem był Standard Oil i Rockefellerowie, nazistowskie Niemcy nie byłyby w stanie zrealizować swojego programu wojskowego. Bez paliwa front wschodni III Rzeszy w ramach operacji Barbarossa najprawdopodobniej by się nie odbył, ratując miliony istnień ludzkich . Bez wątpienia ucierpiałby również front zachodni, w tym okupacja wojskowa Francji, Belgii i Holandii.
ZSRR faktycznie wygrał wojnę z nazistowskimi Niemcami, z 27 milionami zabitych, co częściowo wynikało z rażącego naruszenia zakazu handlu z wrogiem przez Standard Oil.

„Operacja nie do pomyślenia”: scenariusz III wojny światowej sformułowany podczas II wojny światowej

Scenariusz III wojny światowej przeciwko Związkowi Radzieckiemu był już przewidziany na początku 1945 roku, w ramach tak zwanej operacji nie do pomyślenia, która miała zostać uruchomiona przed oficjalnym zakończeniem II wojny światowej, 2 września 1945 roku.
Roosevelt, Churchill i Stalin spotkali się w Jałcie na początku lutego 1945 roku, głównie w celu wynegocjowania powojennej okupacji Niemiec i Japonii.
W międzyczasie, w następstwie konferencji w Jałcie, Winston Churchill rozważał tajny plan prowadzenia wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu:
Jeśli myślałeś, że zimna wojna między Wschodem a Zachodem osiągnęła apogeum w latach 50. i 60., to pomyśl jeszcze raz. 1945 był rokiem, w którym Europa była tyglem trzeciej wojny światowej.
Plan zakładał zmasowany atak aliantów 1 lipca 1945 r. przez siły brytyjskie, amerykańskie, polskie i niemieckie – tak niemieckie – przeciwko Armii Czerwonej.
Chcieli wypchnąć ją z okupowanych przez Sowietów Niemiec Wschodnich i Polski, dać Stalinowi prztyczka w nos i zmusić go do ponownego rozważenia swojej dominacji w Europie Wschodniej. … W końcu w czerwcu 1945 doradcy wojskowi Churchilla ostrzegli go przed realizacją planu, ale nadal pozostał on planem trzeciej wojny światowej.Amerykanie właśnie pomyślnie przetestowali bombę atomową, a teraz pojawiła się ostateczna pokusa unicestwienia sowieckich skupisk ludności”.

„Operacja nie do pomyślenia” Churchilla przeciwko siłom sowieckim w Europie Wschodniej (patrz wyżej) została porzucona w czerwcu 1945 roku.
Podczas sprawowania mandatu premiera (1940-45) Churchill wspierał Projekt Manhattan. Był protagonistą wojny nuklearnej przeciwko Związkowi Radzieckiemu, rozważanej w ramach projektu Manhattan już w 1942 roku, kiedy USA i Związek Radziecki były sojusznikami przeciwko nazistowskim Niemcom.
Plan Trzeciej Wojny Światowej z użyciem broni jądrowej przeciwko 66 głównym obszarom miejskim Związku Radzieckiego został oficjalnie sformułowany 15 września 1945 r. przez Departament Wojny Stanów Zjednoczonych (patrz sekcja poniżej).

Konferencja poczdamska

Wiceprezydent Harry S. Truman został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych 12 kwietnia 1945 roku, po śmierci Franklina D. Roosevelta, który zmarł niespodziewanie na krwotok mózgowy.
Na spotkaniach w Poczdamie prezydent Truman rozpoczął rozmowy (lipiec 1945) ze Stalinem i Churchillem. Dyskusje miały inny charakter niż te w Jałcie, szczególnie w odniesieniu do Trumana i Churchilla, którzy opowiadali się za wojną nuklearną:

„[Brytyjski] PM [Churchill] i ja jadłem sam. Omówiono Manhattan (to sukces). Postanowił powiedzieć o tym Stalinowi. Stalin powiedział premierowi [Churchillowi] o telegramie od cesarza Japonii z prośbą o pokój. Stalin również przeczytał mi swoją odpowiedź. To było zadowalające. Wierzcie, że Japończycy złożą się, zanim wejdzie Rosja. Jestem pewien, że tak się stanie, kiedy Manhattan pojawi się nad ich ojczyzną. Poinformuję o tym Stalina w dogodnym czasie. ( Dziennik Trumana , 17 lipca 1945, podkreślenie dodane).

To stwierdzenie z Dziennika Trumana potwierdza, że Japonia „złoży się” i podda Stanom Zjednoczonym „zanim wejdzie Rosja” . Ostatecznie taki był cel bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki.
Podczas gdy Truman przypadkowo poinformował Stalina o Projekcie Manhattan w lipcu 1945 roku, źródła sugerują, że Związek Radziecki był świadomy Projektu Manhattan już w 1942 roku. Czy Truman powiedział Stalinowi, że bomba atomowa była przeznaczona dla Japonii?
„Spotkaliśmy się o 11:00. dzisiaj. [To znaczy Stalin, Churchill i prezydent USA].
Ale przedtem miałem najważniejszą sesję [bez Stalina?] z Lordem Mountbatten i generałem Marshallem (wspólnymi szefami sztabu USA). [To spotkanie nie było częścią oficjalnej agendy]. Odkryliśmy najstraszliwszą bombę w historii świata. Może to być zniszczenie przez ogień przepowiedziane w erze Doliny Eufratu, po Noem i jego bajecznej arce. W każdym razie uważamy, że znaleźliśmy sposób na spowodowanie rozpadu atomu. Eksperyment na pustyni w Nowym Meksyku był zaskakujący – delikatnie mówiąc. Trzynaście funtów materiału wybuchowego spowodowało powstanie krateru o głębokości sześciuset stóp i średnicy tysiąca dwustu stóp, przewracając stalową wieżę w odległości pół mili i strącając ludzi dziesięć tysięcy jardów dalej. Eksplozja była widoczna przez ponad dwieście mil i słyszalna przez czterdzieści mil i więcej.

Ta broń ma być użyta przeciwko Japonii od teraz do 10 sierpnia. Powiedziałem sekretarzowi wojny, panu Stimsonowi, żeby użył jej tak, by celem były cele wojskowe, żołnierze i marynarze, a nie kobiety i dzieci. Nawet jeśli Japończycy są dzikusami, bezwzględnymi, bezlitosnymi i fanatycznymi, my jako przywódca świata dla dobra wspólnego nie możemy zrzucić tej strasznej bomby na starą lub nową stolicę. On i ja jesteśmy w zgodzie. Cel będzie czysto wojskowy i wydamy ostrzeżenie, prosząc Japończyków o poddanie się i ratowanie życia. Jestem pewien, że tego nie zrobią, ale damy im szansę. Z pewnością to dobrze dla świata, że hitlerowcy czy stalinowcy nie odkryli tej bomby atomowej. Wydaje się, że jest to najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek odkryto, ale można ją uczynić najbardziej użyteczną”. (Dziennik Trumana, spotkanie w Poczdamie 18 lipca 1945 r. )
Dyskusja na temat Projektu Manhattan nie pojawia się w oficjalnych protokołach spotkań.

Niesławny „plan III wojny światowej” dotyczący ataku nuklearnego na Związek Radziecki (15 września 1945 r.)

Zaledwie dwa tygodnie po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej (2 września 1945 r.) Departament Wojny USA wydał zarządzenie (15 września 1945 r.) „Wymazać Związek Radziecki z mapy” (66 miast z 204 bombami atomowymi), kiedy USA i ZSRR były sojusznikami, co potwierdzają odtajnione dokumenty. (Dalsze szczegóły patrz Chossudovsky, 2017 )

Zgodnie z tajnym (odtajnionym) dokumentem z dnia 15 września 1945 r. „ Pentagon przewidywał wysadzenie Związku Radzieckiego w skoordynowany atak nuklearny skierowany na główne obszary miejskie.
Wszystkie główne miasta Związku Radzieckiego znalazły się na liście 66 „strategicznych” celów. Ironia polega na tym, że plan ten został wydany przez Departament Wojny przed rozpoczęciem zimnej wojny.

Era zimnej wojny

Wyścig zbrojeń nuklearnych był bezpośrednim rezultatem amerykańskiego planu „wysadzenia Związku Radzieckiego” z września 1945 r., sformułowanego przez Departament Wojny Stanów Zjednoczonych.
Związek Radziecki przetestował swoją pierwszą bombę atomową w 1949 roku. Bez Projektu Manhattan i „planu III wojny światowej” z 15 września 1945 roku Departamentu Wojny nie doszłoby do wyścigu zbrojeń.
Departament Wojny z 15 września 1945 r. przygotował grunt pod liczne plany wywołania III wojny światowej przeciwko Rosji i Chinom:

Lista 1200 miast objętych zimną wojną

Ta początkowa lista 66 miast z 1945 r. została zaktualizowana w trakcie zimnej wojny (1956), aby obejmowała około 1200 miast w ZSRR i krajach bloku sowieckiego Europy Wschodniej ( patrz odtajnione dokumenty poniżej) . Bomby przeznaczone do użycia były potężniejsze pod względem zdolności wybuchowych niż te zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki.
„Zgodnie z planem z 1956 r. bomby wodorowe miały być używane przeciwko priorytetowym celom „siły powietrznej” w Związku Radzieckim, Chinach i Europie Wschodniej. Główne miasta w bloku sowieckim, w tym Berlin Wschodni, miały wysoki priorytet w „systematycznym niszczeniu” przez bombardowania atomowe. (William Burr, amerykańska lista celów ataków nuklearnych w czasie zimnej wojny 1200 miast bloku sowieckiego „Od NRD do Chin”, Elektroniczne Archiwum Bezpieczeństwa Narodowego nr 538 , grudzień 2015 r.
W okresie zimnej wojny dominowała doktryna wzajemnego gwarantowanego zniszczenia (MAD), zgodnie z którą użycie broni jądrowej skutkowałoby „zniszczeniem zarówno napastnika, jak i obrońcy”.
W epoce postzimnowojennej doktryna nuklearna USA została przedefiniowana. „Ofensywne” działania wojskowe z użyciem głowic nuklearnych są obecnie określane jako akty „samoobrony”.

Humanitarna wojna nuklearna pod Joe Bidenem

Interwencje wojskowe kierowane przez USA-NATO (Jugosławia, Afganistan, Irak, Libia, Syria, Jemen), które doprowadziły do milionów ofiar cywilnych, są ogłaszane jako wojny humanitarne, jako sposób na zapewnienie pokoju.
Taki też jest dyskurs leżący u podstaw interwencji USA–NATO na Ukrainie.
„Chcę tylko, abyście wiedzieli, że kiedy mówimy o wojnie, tak naprawdę mówimy o pokoju” – powiedział George W. Bush.

„Humanitarne bomby atomowe”.

Tego rodzaju dekoracja „humanitarnych bomb atomowych” jest nie tylko wpisana w agendę polityki zagranicznej Joe Bidena, ale stanowi ostoję amerykańskiej doktryny wojskowej, a mianowicie tak zwanego przeglądu postawy jądrowej, nie wspominając o zainicjowanym programie 1,2 biliona broni jądrowej podczas administracji Obamy.

Mini-atomówki B61 wdrożone w Europie Zachodniej

Najnowsza „mini bomba nuklearna” B61-12 ma zostać rozmieszczona w Europie Zachodniej, wycelowana w Rosję i Bliski Wschód (zastępując dotychczasowe bomby atomowe B61).
B-61-12 jest przedstawiana jako „bardziej użyteczna”, „niskowydajna”, „bomba humanitarna”, „nieszkodliwa dla ludności cywilnej”. To jest ideologia. Rzeczywistość to „Wzajemne gwarantowane zniszczenie” (MAD).
B61-12 ma maksymalną wydajność 50 kiloton, czyli ponad trzy razy więcej niż bomba z Hiroszimy (15 kiloton) , co spowodowało ponad 100 000 zgonów w ciągu kilku minut.
Jeśli powiódłby się atak wyprzedzający z użyciem tak zwanej mini broni nuklearnej, wymierzonej w Rosję lub Iran, mogłoby to potencjalnie doprowadzić ludzkość do scenariusza III wojny światowej. Oczywiście te szczegóły nie są podkreślane w mediach głównego nurtu.

Niskowydajne bomby nuklearne: wojna humanitarna idzie na żywo

A kiedy cechy tej „nieszkodliwej” bomby nuklearnej o niskiej wydajności zostaną umieszczone w podręcznikach wojskowych, „wojna humanitarna” zacznie działać: „To mało wydajna i bezpieczna dla cywilów, użyjmy jej” [parafraza].
Amerykański arsenał bomb nuklearnych B61 wymierzonych w Bliski Wschód znajduje się obecnie w bazach wojskowych 5 państw nieatomowych (Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Turcja). Struktura dowodzenia dotycząca B61-12 nie została jeszcze potwierdzona. Niejasna jest sytuacja w odniesieniu do tureckiej bazy Incirlik.

Podtrzymywanie broni masowego rażenia jako narzędzia pokoju to niebezpieczna sztuczka

Na przestrzeni dziejów „błędy” odgrywały kluczową rolę.
Jesteśmy na niebezpiecznym rozdrożu. W zasięgu wzroku nie ma prawdziwego ruchu antywojennego.
Dlaczego? Bo wojna jest dobra dla biznesu!
A moce Wielkiego Pieniądza, które stoją za wojnami prowadzonymi przez USA-NATO, kontrolują zarówno ruch antywojenny, jak i relacje medialne z wojen prowadzonych przez USA. To nic nowego. Sięga ona do tak zwanej wojny sowiecko-afgańskiej (1979-), której przewodził doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Zbigniew Brzeziński.

Poprzez swoje fundacje „filantropijne” (Ford, Rockefeller, Soros i in.) elity finansowe przez lata przeznaczały miliony dolarów na finansowanie tak zwanych „ruchów postępowych”, w tym Światowego Forum Społecznego (WSF).
Nazywa się to „Manufactured Dissent”(wyprodukowanym sprzeciwem): wielkie pieniądze są również odpowiedzialne za liczne zamachy stanu i kolorowe rewolucje.
Tymczasem ważne sektory lewicy, w tym zaangażowani działacze antywojenni, poparli mandaty Covida bez weryfikacji lub uznania faktów i historii tak zwanej pandemii.
Należy rozumieć, że polityka blokowania, jak również „szczepionka zabójcza” Covid-19 są integralną częścią „szerszego arsenału” elity finansowej. Są instrumentami uległości i tyranii.

Wielki Reset Światowego Forum Ekonomicznego jest integralną częścią scenariusza III wojny światowej, który polega na ustanowieniu za pomocą środków militarnych i niemilitarnych imperialnego systemu „globalnego zarządzania”.
Te same potężne interesy finansowe (Rockefeller, Rothschild, BlackRock, Vanguard i inni), które wspierają agendę wojskową USA-NATO, są zdecydowanie za „Opcją pandemiczną Covid”.
Prof. Michel Chossudovsky

Powyższy tekst jest maszynowym tłumaczeniem artykułu prof. M. Chossudowskiego, który (wraz z linkami,  przypisami i zdjęciami) istnieje pod adresem:
https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695

Odsłony: 1151
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd