banner

Wprowadzenie (Michel Chossudovsky)

Od I wojny światowej do chwili obecnej dług denominowany w dolarach był siłą napędową wszystkich wojen prowadzonych przez USA. Głównymi aktorami są wierzyciele z Wall Street. Zdecydowanie wspierali nazistowskie Niemcy, finansowali operację Barbarossa i inwazję na Związek Radziecki w 1941 roku.


1932 - Tajne porozumienie: Wall Street finansuje partię nazistowską Hitlera

„4 stycznia 1932 r. odbyło się spotkanie brytyjskiego finansisty Montagu Normana (gubernatora Banku Anglii), Adolfa Hitlera i Franza von Papena (który został kanclerzem kilka miesięcy później, w maju 1932 r.). Podczas tego spotkania osiągnięto porozumienie w sprawie finansowania Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP, partii nazistowskiej). W spotkaniu tym uczestniczyli także amerykańscy decydenci oraz bracia Dulles , o czym nie lubią wspominać ich biografowie.

Rok później, 14 stycznia 1933 r., odbyło się kolejne spotkanie Adolfa Hitlera, niemieckiego finansisty barona Kurta von Schroedera,
kanclerza Franza von Papena i doradcy ekonomicznego Hitlera Wilhelma Kepplera , podczas którego program Hitlera został w pełni zatwierdzony. (Y. Rubtsov, tekst poniżej) Po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera na stanowisku kanclerza w marcu 1933 r. rozpoczęto masowy program prywatyzacyjny, na którym widać ślady Wall Street.

Dr Hjalmar Schacht – ponownie mianowany w marcu 1933 przez Adolfa Hitlera na stanowisko prezesa Reichsbanku – został zaproszony do Białego Domu (maj 1933) przez prezydenta Franklina D. Roosevelta„Po spotkaniu z prezydentem USA i wielkimi bankierami z Wall Street Ameryka przyznała Niemcom nowe pożyczki na łączną kwotę 1 miliarda dolarów” ( to równowartość 23,7 mld usd w 2023 r., szacunki PPP – p. Y. Rubtsov, op cyt.)

Zaledwie rok później, w kwietniu 1934 r., „The Economist” donosił, że ”wydatki wojskowe zmuszają ministra finansów do poszukiwania nowych środków”, w tym do prywatyzacji Deutsche Reichsbahn (cyt. za: Germa Bel, s. 20 ). Rząd nazistowski sprzedał także państwowe przedsiębiorstwa stoczniowe, infrastrukturę państwową i obiekty użyteczności publicznej.

Z „ nazistowsko-liberalnym” nastawieniem – bez wątpienia z warunkami – program prywatyzacji był negocjowany z niemieckimi wierzycielami z Wall Street. Sprywatyzowano także kilka dużych instytucji bankowych, w tym Deutsche Bank i Dresden Bank.

„W połowie lat trzydziestych rząd partii nazistowskiej sprzedał własność publiczną kilku przedsiębiorstw państwowych. Firmy te należały do szerokiego spektrum sektorów: hutnictwa, górnictwa, bankowości, lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, stoczni, linii okrętowych, kolei itp.
Ponadto niektóre usługi publiczne, które były świadczone przez rząd przed latami trzydziestymi XX wieku, zwłaszcza usługi socjalne i związane z pracą, zostały przeniesione do sektora prywatnego, głównie do organizacji wewnątrz partii”. ( Germa Bel, Uniwersytet w Barcelonie)

Wpływy z programu prywatyzacyjnego zostały wykorzystane na spłatę zaległych długów, a także na finansowanie prężnie rozwijającego się kompleksu wojskowo-przemysłowego nazistowskich Niemiec. W przemysł zbrojeniowy nazistowskich Niemiec zainwestowały liczne konglomeraty amerykańskie, w tym Ford i General Motors. Zarówno General Motors, jak i Ford upierają się, że ponoszą niewielką lub żadną odpowiedzialność za działalność swoich niemieckich spółek zależnych, które w chwili wybuchu wojny w 1939 r. kontrolowały 70 procent niemieckiego rynku samochodowego i szybko przekształciły się, aby stać się dostawcami sprzętu wojennego dla niemieckiej armii. W niektórych przypadkach amerykańscy menedżerowie zarówno GM, jak i Forda zgodzili się na konwersję swoich niemieckich fabryk do produkcji wojskowej w czasie, gdy dokumenty rządu USA pokazują, że w dalszym ciągu opierali się wezwaniom administracji Roosevelta do zwiększenia produkcji wojskowej w swoich fabrykach krajowych.  (Washington Post, 30.11.1998)

„Słynna rodzina amerykańska” sypiająca z wrogiem. Rola Prescotta Busha

Według udokumentowanej analizy historycznej Johna Loftusa „słynna amerykańska rodzina” zbiła fortunę na nazistach.
Prescott Bush (dziadek George'a W. Busha) był wspólnikiem w Brown Brothers Harriman & Co. i dyrektorem Union Banking Corporation, ściśle związanym z interesami niemieckich korporacji, w tym Thyssen Stahl, ważnej firmy zajmującej się przemysłem zbrojeniowym Trzeciej Rzeszy. Powiązania rodziny Bushów z gospodarką wojenną nazistowskich Niemiec po raz pierwszy wyszły na światło dzienne podczas procesów norymberskich w zeznaniach magnata stalowego nazistowskich Niemiec Fritza Thyssena.

Thyssen był partnerem dziadka George'a W. Busha, Prescotta Busha:
„Od 1945 do 1949 roku w Norymberdze w amerykańskiej strefie okupowanych Niemiec rozpoczęło się jedno z najdłuższych i, jak się obecnie wydaje, najbardziej daremnych przesłuchań podejrzanego o nazistowskie zbrodnie wojenne. Multimiliarder magnat stalowy Fritz Thyssen – człowiek, którego kombinat stali był zimnym sercem nazistowskiej machiny wojennej – rozmawiał ze wspólnym amerykańsko-brytyjskim zespołem przesłuchań. Śledczy alianccy nigdy nie zrozumieli, że nie zadali Thyssenowi właściwego pytania. Thyssen nie potrzebował żadnych zagranicznych kont bankowych, ponieważ jego rodzina w tajemnicy posiadała całą sieć banków.
Pod koniec II wojny światowej nie musiał przenosić swojego nazistowskiego majątku, wystarczyło, że przekazał swoim amerykańskim przyjaciołom dokumenty własności – akcje, obligacje, akty własności i trusty – ze swojego banku w Berlinie przez bank w Holandii w Nowym Jorku: Prescottowi Bushowi i Herbertowi Walkerowi (teść Prescotta Busha). Wspólnicy Thyssena w zbrodni to ojciec i (dziadek) przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych (George’a Herberta Walkera Busha). (John Loftus, Jak rodzina Bushów zbiła fortunę na nazistach: The Dutch Connection)

Opinia publiczna amerykańska nie była świadoma powiązań rodziny Bushów z nazistowskimi Niemcami, ponieważ media głównego nurtu starannie ukrywały informacje historyczne. Jednak we wrześniu 2004 roku The Guardian ujawnił, że dziadek George'a Busha, nieżyjący już senator USA Prescott Bush, był dyrektorem i udziałowcem firm, które czerpały korzyści ze swoich kontaktów ze sponsorami finansowymi nazistowskich Niemiec.
Jego interesy biznesowe, które trwały aż do przejęcia majątku jego firmy w 1942 r. na mocy ustawy o handlu z wrogami, doprowadziły ponad 60 lat później do wytoczenia w Niemczech powództwa cywilnego o odszkodowanie przeciwko rodzinie Bushów przez dwóch byłych robotników przymusowych w Auschwitz i szum przedwyborczych kontrowersji”.
(Ben Aris i Duncan Campbell, Jak dziadek Busha pomógł Hitlerom w dojściu do władzy, Guardian , 25.09.2004). Prescott Bush zajął się polityką w 1950 r. W 1952 r. został wybrany senatorem stanu Connecticut i tę funkcję piastował do stycznia 1963 r.

Dowody na powiązania rodziny Bushów z nazizmem były dostępne na długo przed wejściem do polityki George'a Herberta Walkera Busha (seniora) i George'a W. Busha, nie wspominając już o pobycie Busha seniora w CIA.

Amerykańskie media pozostały całkowicie milczące. Według Johna Buchanana (New Hampshire Gazette , 10.10.2003), po 60 latach nieuwagi, a nawet zaprzeczeń amerykańskich mediów, nowo odkryte dokumenty rządowe w Archiwach Narodowych i Bibliotece Kongresu ujawniają, że Prescott Bush, dziadek prezydenta George'a W. Busha, był partnerem biznesowym i pracownikiem bankowości amerykańskiej dla finansowej architektury nazistowskiej machiny wojennej od 1926 do 1942, kiedy Kongres podjął agresywne działania przeciwko Bushowi i jego „wrogim narodowym” partnerom.

Z dokumentów wynika także, że Bush i jego współpracownicy, według raportów Departamentu Skarbu USA, próbowali ukryć swój sojusz finansowy z niemieckim przemysłowcem Fritzem Thyssenem, baronem stali i węgla, który od połowy lat dwudziestych osobiście finansował dojście Adolfa Hitlera do władzy poprzez obalenie zasad demokracji i prawa niemieckiego. Co więcej, odtajnione akta pokazują, że Bush i jego współpracownicy, w tym E. Roland Harriman, młodszy brat amerykańskiej ikony W. Averell Harriman i George Herbert Walker, pradziadek prezydenta Busha ze strony matki, kontynuowali kontakty z niemieckim potentatem przemysłowym przez prawie rok po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny.

Chociaż aktywa firmy Prescotta Busha, a mianowicie Union Banking Corporation, zostały skonfiskowane w 1942 r. na mocy ustawy o handlu z wrogiem (patrz poniżej), dziadek George'a W. Busha nigdy nie był ścigany za kontakty biznesowe z nazistowskimi Niemcami. 
„W 1952 roku Prescott Bush został wybrany do Senatu Stanów Zjednoczonych, nie będąc obciążony żadnymi doniesieniami prasowymi na temat jego dobrze ukrywanej nazistowskiej przeszłości. Nie ma żadnych wzmianek o doniesieniach amerykańskiej prasy na temat powiązań Busha z nazistami podczas jakichkolwiek kampanii politycznych prowadzonych przez George'a Herberta Walkera Busha, Jeba Busha lub George'a W. Busha, z wyjątkiem krótkiej wzmianki w niepowiązanym artykule w Sarasota Herald Tribune w listopadzie 2000 r. i krótkiej, ale niedokładnej relacji w The Boston Globe w 2001 r.”. (John Buchanan, op. cyt.)
Aż do Pearl Harbor (grudzień 1941) Wall Street handlowała z Niemcami. Po ataku na Pearl Harbor (1941-1945) firma Standard Oil „handlowała z wrogiem”, sprzedając ropę nazistowskim Niemcom za pośrednictwem tak zwanych „krajów neutralnych”, w tym Wenezueli i Argentyny. Bez amerykańskich dostaw ropy do nazistowskich Niemiec za pośrednictwem Standard Oil z New Jersey Trzecia Rzesza nie byłaby w stanie dokonać inwazji na Związek Radziecki.
Michel Chossudovsky , 21.11, 2023

 

 

Adolf Hitler był finansowany przez Wall Street, Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych i Bank Anglii (Jurij Rubcow)

Ponad 80 lat temu rozpoczęła się największa rzeź w historii, II wojna światowa. Jeśli mamy podejść do problemu „odpowiedzialności za wojnę”, to najpierw musimy odpowiedzieć na następujące kluczowe pytania:

 Kto pomógł nazistom w dojściu do władzy?
 Kto wysłał ich w drogę do światowej katastrofy?

Cała przedwojenna historia Niemiec pokazuje, że zapewnieniem „niezbędnych” polis udało się sprostać zawirowaniom finansowym, w jakie pogrążył się świat po I wojnie światowej. Kluczowymi strukturami, które zdefiniowały powojenną strategię rozwoju Zachodu, były centralne instytucje finansowe Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – Bank Anglii i System Rezerwy Federalnej (FRS) – oraz powiązane organizacje finansowe i przemysłowe określone jako środek do ustanowienia absolutnej kontroli nad systemem finansowym Niemiec i jego zdolnością do kontrolowania procesów politycznych w Europie Środkowej.

Aby wdrożyć tę strategię, przewidziano następujące etapy:
1. Od 1919 do 1924 — przygotowanie gruntu pod masowe amerykańskie inwestycje finansowe w niemiecką gospodarkę ;
2. 1924–1929 — ustanowienie kontroli nad systemem finansowym Niemiec i wsparcie finansowe dla nazizmu („narodowy socjalizm”);
3. Od 1929 do 1933 — wywołanie i wywołanie głębokiego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz zapewnienie dojścia nazistów do władzy;
4. Od 1933 do 1939 — współpraca finansowa z rządem nazistowskim i wspieranie jego ekspansjonistycznej polityki zagranicznej, mającej na celu przygotowanie i rozpętanie nowej wojny światowej.

I wojna światowa i „reparacje wojenne”

W pierwszym etapie główne dźwignie zapewniające penetrację Europy przez amerykański kapitał zaczęły się od długów wojennych z I wojny światowej i ściśle z nimi związanego problemu niemieckich reparacji. Po formalnym przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej udzieliły one sojusznikom (przede wszystkim Anglii i Francji) pożyczek na kwotę 8,8 miliarda dolarów. Całkowita suma długów wojennych, włączając pożyczki udzielone Stanom Zjednoczonym w latach 1919-1921, wyniosła ponad 11 miliardów dolarów.
Aby rozwiązać ten problem, kraje wierzycielskie próbowały narzucić kosztem Niemiec niezwykle trudne warunki wypłaty reparacji wojennych. Było to spowodowane ucieczką niemieckiego kapitału za granicę i odmową płacenia podatków, co doprowadziło do deficytu budżetu państwa, który można było pokryć jedynie poprzez emisję pustego pieniądza - masową produkcję niezabezpieczonych marek niemieckich. Rezultatem był upadek niemieckiej waluty — „wielka inflacja” z 1923 r., kiedy dolar był wart 4,2 biliona marek. Niemieccy przemysłowcy zaczęli otwarcie sabotować wszelkie działania w zakresie płacenia zobowiązań odszkodowawczych, co ostatecznie doprowadziło do słynnego „kryzysu Zagłębia Ruhry” – francusko-belgijskiej okupacji Zagłębia Ruhry w styczniu 1923 roku.
Angloamerykańskie elity rządzące, chcąc przejąć inicjatywę w swoje ręce czekały, aż Francja zostanie wciągnięta w ryzykowną przygodę i udowodni, że nie potrafi rozwiązać problemu. Sekretarz stanu USA Hughes zauważył: „Aby zaakceptować amerykańską propozycję, trzeba poczekać, aż Europa dojrzeje”.

Nowy projekt powstał w głębi JP Morgan & Co. pod kierunkiem szefa Banku Anglii Montagu Normana. Podstawy tej idei dał przedstawiciel Dresdner Bank Hjalmar Schacht, który sformułował ją w marcu 1922 roku za sugestią Johna Fostera Dullesa (przyszłego sekretarza stanu w gabinecie prezydenta Eisenhowera ) i doradcy prawnego prezydenta W. Wilsona na konferencji pokojowej w Paryżu.

Dulles przekazał tę notatkę głównemu powiernikowi JP Morgan & Co., który następnie zarekomendował H. Schachta Montagu Normanowi, gubernatorowi Banku Anglii. W grudniu 1923 r. H. Schacht został dyrektorem Reichsbanku i odegrał kluczową rolę w zbliżeniu angloamerykańskich i niemieckich elit finansowych.
Latem 1924 roku na konferencji londyńskiej przyjęto projekt znany jako „Plan Dawesa” (nazwany na cześć przewodniczącego komisji ekspertów, który go stworzył – amerykańskiego bankiera i dyrektora jednego z banków grupy Morgan). Wezwał do zmniejszenia o połowę reparacji i rozwiązał kwestię źródeł ich pokrycia. Jednak głównym zadaniem było zapewnienie korzystnych warunków dla inwestycji amerykańskich , co było możliwe dopiero przy stabilizacji marki niemieckiej.
W tym celu w ramach planu udzielono Niemcom dużej pożyczki w wysokości 200 mln dolarów, z czego połowę spłacił JP Morgan.
Natomiast banki angloamerykańskie przejęły kontrolę nie tylko nad transferem niemieckich płatności, ale także nad budżetem, systemem obiegu pieniężnego i w dużej mierze systemem kredytowym kraju.

Republika Weimarska

Już w sierpniu 1924 roku starą markę niemiecką zastąpiła nowa, ustabilizowana sytuacja finansowa w Niemczech i – jak pisał badacz GD Preparta – Republika Weimarska była przygotowana na:
„najbardziej malowniczą pomoc gospodarcza w historii, po której nastąpiły najbardziej gorzkie żniwa w historii świata” – „niepowstrzymana powódź amerykańskiej krwi wlewająca się do finansowych żył Niemiec”.

Konsekwencje tego nie pojawiały się powoli. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że coroczne reparacje miały pokrywać kwotę długu spłacanego przez sojuszników, utworzonego przez tzw. absurdalne koło weimarskie. Złoto, które Niemcy zapłaciły w formie reparacji wojennych, zostało sprzedane, zastawione i zniknęło w USA, skąd w formie planu „pomocy” wróciło do Niemiec, które przekazały je Anglii i Francji, a one w z kolei mieli spłacić dług wojenny Stanów Zjednoczonych. Następnie nałożono na niego odsetki i ponownie wysłano do Niemiec. Ostatecznie wszyscy w Niemczech żyli w długach [byli zadłużeni] i było jasne, że jeśli Wall Street wycofa swoje pożyczki, kraj popadnie w całkowite bankructwo.

Po drugie, choć formalnie udzielono kredytu na zabezpieczenie płatności, w istocie chodziło o odbudowę potencjału wojskowo-przemysłowego kraju. Faktem jest, że Niemcom za pożyczki płacono akcjami spółek, dzięki czemu kapitał amerykański zaczął aktywnie integrować się z niemiecką gospodarką.
Ogólna suma inwestycji zagranicznych w przemyśle niemieckim w latach 1924-1929 wyniosła prawie 63 miliardy marek w złocie (30 miliardów stanowiły pożyczki), a wypłata reparacji — 10 miliardów marek. 70% przychodów zapewniali bankierzy ze Stanów Zjednoczonych, a większość banków pochodziła z JP Morgan. W rezultacie w 1929 roku niemiecki przemysł znajdował się na drugim miejscu na świecie, ale w dużej mierze znajdował się w rękach czołowych amerykańskich grup finansowo-przemysłowych.

Inwestycje USA w nazistowskich Niemczech. Rockefeller finansował kampanię wyborczą Adolfa Hitlera

„Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie” , główny dostawca niemieckiej machiny wojennej, finansował 45% kampanii wyborczej Hitlera w 1930 r. i znajdował się pod kontrolą „Standard oil" Rockefellera.

Morgan, poprzez „General Electric”, kontrolował niemiecki przemysł radiowy i elektryczny za pośrednictwem AEG i Siemens (do 1933 r. 30% udziałów w „General Electric” należącym do AEG) za pośrednictwem firmy telekomunikacyjnej ITT — 40% sieci telefonicznej w Niemcy.
Ponadto posiadali 30% udziałów w firmie produkującej samoloty „Focke-Wulf” .

Należący do rodziny DuPont koncernGeneral Motors” przejął kontrolę nad „Oplem”.

Henry Ford kontrolował 100% akcji „Volkswagena”.

W 1926 r. przy udziale Rockefeller Bank „Dillon, Reed & Co." powstał drugi co do wielkości monopol przemysłowy w Niemczech po  „IG Farben” — koncern metalurgiczny „Vereinigte Stahlwerke” (Steel Trust) Thyssen, Flick, Wolff, Feglera itp.

Współpraca amerykańska z niemieckim kompleksem wojskowo-przemysłowym była tak intensywna i wszechobecna, że do 1933 roku kluczowe sektory niemieckiego przemysłu i duże banki, takie jak Deutsche Bank, Dresdner Bank, Danat-Bank (Darmstädter und Nationalbank) itp. znalazły się pod kontrolą Amerykański kapitał finansowy.
Równolegle przygotowywano siłę polityczną, która miała odegrać kluczową rolę w planach angloamerykańskich. Mówimy o finansowaniu partii nazistowskiej i osobiście Adolfa Hitlera.

Jak pisał w swoich pamiętnikach były kanclerz Niemiec Brüning, od 1923 roku Hitler otrzymywał duże sumy z zagranicy. Nie wiadomo, dokąd poszły, ale zostały przyjęte przez banki szwajcarskie i szwedzkie. Wiadomo też, że w 1922 r. w Monachium odbyło się spotkanie A. Hitlera z amerykańskim dyplomatą wojskowym w Niemczech – kapitanem Trumanem Smithem – który sporządził szczegółowy raport dla swoich waszyngtońskich przełożonych (w biurze wywiadu wojskowego), w którym bardzo ciepło wypowiadał się o Hitlerze.
To dzięki kręgu znajomych Smitha Hitler po raz pierwszy został przedstawiony niemiecko-amerykańskiemu biznesmenowi Ernstowi Franzowi Sedgwickowi Hanfstaenglowi , absolwentowi Uniwersytetu Harvarda, który odegrał ważną rolę w ukształtowaniu A. Hitlera jako polityka, co zostało poparte znacznym wsparciem finansowym, jednocześnie zapewnienie mu więzi i komunikacji z wybitnymi osobistościami brytyjskiego establishmentu.

Hitler był przygotowany politycznie, jednak podczas panowania Niemiec za Republiki Weimarskiej jego partia pozostawała na peryferiach życia publicznego. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z początkiem kryzysu finansowego w 1929 roku.
Od jesieni 1929 r., po upadku amerykańskiej giełdy wywołanym przez Rezerwę Federalną, rozpoczął się trzeci etap strategii angloamerykańskiego establishmentu finansowego.

Rezerwa Federalna i JP Morgan podjęły decyzję o zaprzestaniu akcji kredytowej dla Niemiec, zainspirowane kryzysem bankowym i recesją gospodarczą w Europie Środkowej. We wrześniu 1931 roku Anglia porzuciła standard złota, celowo niszcząc międzynarodowy system płatniczy i całkowicie odcinając dopływ „finansowego tlenu” do Republiki Weimarskiej.
Ale w przypadku partii nazistowskiej zdarzył się finansowy cud: we wrześniu 1930 r., w wyniku dużych darowizn od Thyssen, „IG Farben” i przemysłowca Emila Kirdorfa (który był zdecydowanym zwolennikiem Adolfa Hitlera), partia nazistowska uzyskała 6,4 miliona głosów, i zajął drugie miejsce w Reichstagu, po czym uruchomiono hojne inwestycje z zagranicy.
Głównym łącznikiem pomiędzy największymi niemieckimi przemysłowcami i zagranicznymi finansistami stał się H. Schacht .

1932 Tajne porozumienie: Wall Street finansuje partię nazistowską Hitlera

4 stycznia 1932 r. odbyło się spotkanie brytyjskiego finansisty Montagu Normana ( gubernatora Banku Anglii) , Adolfa Hitlera i Franza Von Papena (który został kanclerzem kilka miesięcy później, w maju 1932 r.). Podczas tego spotkania osiągnięto porozumienie w sprawie finansowania Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP lub Partii Nazistowskiej). W spotkaniu tym uczestniczyli także amerykańscy decydenci oraz bracia Dulles, o czym nie lubią wspominać ich biografowie.
Rok później, 14 stycznia 1933 r., odbyło się kolejne spotkanie Adolfa Hitlera, niemieckiego finansisty barona Kurta von Schroedera,
kanclerza Franza von Papena i doradcy ekonomicznego Hitlera Wilhelma Kepplera, podczas którego program Hitlera został w pełni zatwierdzony. To tu ostatecznie rozwiązano kwestię przekazania władzy nazistom i 30 stycznia 1933 roku Hitler został kanclerzem. Rozpoczęła się zatem realizacja czwartego etapu strategii.

Postawa angloamerykańskich elit rządzących wobec nowego rządu nazistowskiego była bardzo życzliwa. Kiedy Hitler odmówił wypłaty reparacji, co w naturalny sposób stawiało pod znakiem zapytania spłatę długów wojennych, ani Wielka Brytania, ani Francja nie przedstawiły mu żądań zapłaty. Co więcej, po wizycie w Stanach Zjednoczonych w maju 1933 r. H. Schacht ponownie został szefem Reichsbanku, a po spotkaniu z prezydentem USA i wielkimi bankierami na Wall Street Ameryka przyznała Niemcom nowe pożyczki na łączną kwotę 1 miliarda dolarów.

W czerwcu podczas podróży do Londynu i spotkania z Montagu Normanem Schacht zabiegał także o pożyczkę brytyjską w wysokości 2 miliardów dolarów oraz o zmniejszenie i zaprzestanie spłat starych pożyczek. W ten sposób naziści osiągnęli to, czego nie mogli osiągnąć przy poprzednim rządzie. Latem 1934 roku Wielka Brytania podpisała anglo-niemieckie porozumienie transferowe, które stało się jednym z fundamentów brytyjskiej polityki wobec III Rzeszy, a pod koniec lat trzydziestych XX wieku Niemcy stały się głównym partnerem handlowym Anglii.
Schroeder Bank stał się głównym agentem Niemiec w Wielkiej Brytanii, a w 1936 roku jego biuro w Nowym Jorku połączyło siły z Rockefellerami, tworząc „Schroeder, Rockefeller & Co.” Bank inwestycyjny, który Times Magazine nazwał „gospodarczą osią propagandy Berlin-Rzym”. Jak przyznał sam Hitler, swój czteroletni plan ułożył w oparciu o zagraniczne pożyczki finansowe, więc nigdy nie wzbudziło to u niego najmniejszego niepokoju.

W sierpniu 1934 roku firma America's Standard Oil [należąca do Rockefellerów] w Niemczech nabyła 730 000 akrów ziemi i zbudowała duże rafinerie ropy naftowej, które zaopatrywały nazistów w ropę . W tym samym czasie Niemcy potajemnie przyjęły ze Stanów Zjednoczonych najnowocześniejszy sprzęt dla fabryk samolotów, które miały rozpocząć produkcję niemieckich samolotów.

Niemcy otrzymały dużą liczbę patentów wojskowych od amerykańskich firm Pratt and Whitney”, „Douglas”, „Curtis Wright”, a amerykańska technologia budowała „Junkers-87”. W 1941 roku, gdy szalała II wojna światowa, amerykańskie inwestycje w gospodarkę Niemiec wyniosły 475 milionów dolarów. „Standard Oil” zainwestował – 120 mln, General Motors – 35 mln dolarów, ITT – 30 mln dolarów, a Ford – 17,5 mln dolarów.
Ścisła współpraca finansowa i gospodarcza anglo-amerykańskich i nazistowskich kręgów biznesowych była tłem, na którym w latach trzydziestych XX wieku polityka ustępstw doprowadziła do II wojny światowej. Dzisiaj elity finansowe świata wprowadziły w życie Wielki Kryzys 2.o [2008] , którego następstwem było przejście w kierunku „Nowego Porządku Świata”.
Jurij Rubcow

Jurij Rubcow jest doktorem nauk historycznych, akademikiem Rosyjskiej Akademii Nauk Wojskowych i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia historyków II wojny światowej

Przetłumaczone z języka rosyjskiego przez Ollie Richardson dla Fort Russ. (odniesienia nie są dostępne w tej wersji artykułu)
ru-polit.livejournal (oryginalnie z 2009)
Oryginalnym źródłem tego artykułu jest Fort Russ z 14.05.16 i Global Research z 21.11.23
Za: https://www.globalresearch.ca/history-of-world-war-ii-nazi-germany-was-financed-by-the-federal-reserve-and-the-bank-of-england/5530318
(tłumaczenie maszynowe)