banner

 

Po kontroli NIK, dotyczącej zakupu sprzętu i finansowania badań klinicznych w szpitalach, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wnioskuje do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o naprawę wadliwych procedur. Wniosek Komisji powtarza postulaty Izby, m.in. stworzenie spójnego systemu finansowania zakupów medycznych oraz uściślenie przepisów w zakresie badań klinicznych.

Na początku października 2010 r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) wiceprezes NIK, Jacek Kościelniak, zaprezentował wyniki kontroli dotyczącej zakupów sprzętu medycznego i leków przez szpitale oraz finansowania badań klinicznych. Po zapoznaniu się z raportem Izby Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu dezyderatu do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów.

KOP wskazuje w dezyderacie, że system finansowania badań klinicznych oraz zakupów sprzętu medycznego, leków i wyrobów medycznych nie działa w Polsce prawidłowo. Kontrola NIK obnażyła negatywne mechanizmy funkcjonujące w tym obszarze. Komisja zwraca uwagę na wstępowanie w szpitalach zagrożenia korupcją z powodu dowolności postępowań, konfliktu interesów oraz słabości kontroli wewnętrznej.

O co wnioskuje KOP? Przede wszystkim o doprecyzowanie zasad realizacji badań klinicznych. W Polsce brakuje spójnego systemu regulującego prowadzenie, finansowanie, rozliczanie oraz kontrolę realizacji takich przedsięwzięć. Komisja wnioskuje m.in. o jednoznaczne określenie zasad finansowania świadczeń zdrowotnych przewidzianych w protokole badania, o precyzyjne określenie w umowach między ośrodkiem badawczym a sponsorem zadań realizowanych przez publiczną placówkę oraz o przeprowadzenie przez NFZ kompleksowej kontroli badań klinicznych w celu weryfikacji rozliczenia świadczeń.

(Informacja z 20.12.2010)


oem software