banner

 

Utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy. Jego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. 40 lat bliskiej współpracy z przemysłem - jak czytamy na stronie www - zaowocowało szeregiem nowych opracowań i znaczących wdrożeń. Dziełem PIAP są między innymi: Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK, zautomatyzowane stanowiska produkcyjno-montażowe dla FSM Tychy, zautomatyzowane i zrobotyzowane linie technologiczne w zakładach kineskopów w Piasecznie. Również w PIAP opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych.

Obecnie działania PIAP koncentrują się w takich m.in. obszarach, jak: automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, transportu międzyoperacyjnego, systemy kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, roboty mobilne do zastosowań specjalnych, przemysłowe układy pomiarowe itp.

Na stronie głównej bogaty zestaw ilustrowanych zdjęciami aktualności, z informacją o najczęściej odwiedzanych stronach oraz stronach ostatnio zmodyfikowanych. Ponadto zakładki informacyjne z odnośnikami o Instytucie (zakres działalności, historia, nagrody, referencje, misja i certyfikaty systemu jakości), oferta (robotyzacja, roboty mobilne, automatyzacja, przemysłowe systemy wizyjne, urządzenia pomiarowe, recykling samochodów, certyfikacja, komponenty automatyki, sprzęt laboratoryjny), działalność naukowa (główne kierunki, międzynarodowe projekty badawcze, konferencje, seminaria, kwartalnik JAMRIS Journal of Automation, Mobile Robots and Intelligent Systems), szkolenia i kontakty adresowe.

oem software