banner

  Początek dzisiejszemu Instytutowi Badawczemu Leśnictwa dał powstaly w 1930 r. Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, cztery lata póxniej przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Pod obecna nazwą istnieje od roku 1945.

W strukturze Instytutu znajduje się 13 zakładów naukowych i 1 samodzielna pracownia, które zajmują się prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz lasów, gospodarki leśnej i potrzeb leśnictwa w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania i ochrony, a także ekologii, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowywaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień oraz Polityki Leśnej Państwa.

Na stronie znajdują się dane na temat historii, struktury i działalności Instytutu, projektów międzynarodowych, aktualności. Są też odnośniki do bazy danych, biblioteki, izby edukacji leśnej, laboratorium, studiów doktoranckich, wydawnictw oraz linki do niektórych ministerstw, Krajowego Punktu Kontaktowego, wybranych uczelni i instytutów o profilu rolniczym.

Osobna grupa odnośników dotyczy oddzielnych portali, takich m.in. jak "Leśne Prace Badawcze" (kwartalnik), wykaz środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w rolnictwie w 2008 roku, mapy zagrożenia pożarowego lasu, monitoring lasu w Polsce.

oem software