banner

 

Skierniewicki Portal Ogrodniczy (www.horticentre.pl) powstał dokładnie rok temu z inicjatywy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, tworzony jest przez pracowników Instytutu przy współpracy z naukowcami z czołowych polskich uczelni, producentami owoców i warzyw i pracownikami przemysłu przetwórczego.

Zgodnie z zamysłem realizatorów, portal stanowi interaktywną platformę internetową przeznaczoną do edukacji, transferu innowacyjnych technologii oraz wymiany informacji w priorytetowej dla kraju i regionu branży przemysłu spożywczego.

W skład portalu (polska i angielska wersja językowa) wchodzą cztery, wyraźnie graficznie oznakowane i rozdzielone od siebie platformy - analiz rynku i diagnostyki (prowadzona na bieżąco analiza cen na głównych rynkach hurtowych w kraju), transferu i technologii (baza firm sektora rolno-spożywczego regionu oraz baza innowacyjnych technik z zakresu produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw wraz z wyszukiwarką), doradztwa i szkoleń (obszernie omówione wykłady z zakresu ogrodnictwa, przetwórstwa, ekonomiki, zarządzania, marketingu i logistyki, wzbogacone o składające się niekiedy z kilkudziesięciu slajdów prezentacje multimedialne, a ponadto zakładki -  pytania do eksperta i forum), oraz wirtualna giełda ogrodnicza (aukcje hurtowe i detaliczne produktów ogrodniczych).

oem software