banner

 

Instytut Optyki Stosowanej INOS jest państwową jednostką badawczo-rozwojową założoną w roku 1948 i działającą początkowo pod nazwą Centralnego Laboratorium Optyki. Zajmuje się m.in. opracowywaniem nowych metod obserwacyjnych i pomiarowych w obszarze optyki oraz optoelektroniki, konstrukcją i technologią urządzeń optycznych i optoelektronicznych oraz wytwarzaniem unikatowych urządzeń optycznych i optoelektronicznych na potrzeby różnych gałęzi przemysłu i nauki.

INOS znany jest dobrze także poza granicami kraju. Uczestniczy w projektach badawczych  Unii Europejskiej, współpracuje także bezpośrednio (wspólne projekty, wymiana informacji naukowo-technicznej, udział w konferencjach naukowych) z pokrewnymi sobie placówkami badawczymi w różnych krajach świata.

Na stronie informacja o dziejach Instytutu, a także zakładki dotyczące jego struktury, lokalizacji, udziału w projektach UE, konferencjach, przetargach i zamówieniach. Są też szczegółowe oferty dla przemysłu i nauki (m.in. różne rodzaje tomografów, mikroskopów, cukroskopów, wzierników) oraz oferta edukacyjna. Ta ostatnia dotyczy na przykład propozycji wykładów dla szkół oraz dwóch prezentacji - na temat „oczy i kolory" oraz „iluzje optyczne".

oem software