banner

 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (www.cft.edu.pl) powstało 1 maja 1980 roku z inicjatywy prof. Iwo Białynickiego-Biruli, członka PAN, późniejszego wieloletniego jego dyrektora. W ciągu pierwszych 12 lat swojego istnienia placówka nosiła nazwę Zakładu Fizyki Teoretycznej PAN. Centrum prowadzi działalność naukową w siedmiu działach fizyki teoretycznej i astrofizyki, tj. w klasycznej i kwantowej teorii pola, fizyce i optyce kwantowej, klasycznym i kwantowym chaosie, fizyce materii skondensowanej i fizyce statystycznej, teorii oddziaływań fundamentalnych, fizycznych podstawach przetwarzania informacji oraz astrofizyce zjawisk kosmicznych.

CFT jest członkiem Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji, Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek, uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU). Wspiera też obchody Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.

Zakładki strony głównej obejmują takie tematy jak pracownicy, badania naukowe, działalność edukacyjna, publikacje, seminarium CFT, konferencje, biblioteka, aktualności. Są też oddzielne odnośniki do linków zatytułowanych: media o nas, jak tu dotrzeć, odsyłacze, zdjęcia.

oem software