banner

Centrum istnieje pod swą nazwą od prawie 10 lat, a powstało na bazie założonego w 1951 roku Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa. Przechodziło wiele przeobrażeń - jednym z ostatnich było wyłączenie Centrum w 1999 roku ze struktur PKP i przekształcenie w jednostkę badawczo-rozwojową ministerstwa transportu.

Centrum prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie m.in. organizacji i zarządzania w transporcie, logistyki i marketingu transportu szynowego, dróg kolejowych i dróg miejskiego transportu szynowego, automatyki, telekomunikacji i teleinformatyki, zasilania trakcji elektrycznej, ochrony osób i towarów podczas przewozów, badania właściwości materiałów, oceny stanu technicznego obiektów, analiz wypadków.

Posiada rozbudowaną stronę internetową; rozwijane odnośniki ze strony głównej prowadzą m.in. do danych na temat struktury placówki (zakłady: dróg kolejowych i przewozów, sterowania ruchem i teleinformatyki, pojazdów szynowych oraz elektroenergetyki, laboratoria oraz ośrodki - informacji n-t, jakości, eksploatacji taboru) spisu aktualnych wydarzeń, listy ofert, branżowych publikacji prasowych. Strona posiada również forum i wyszukiwarkę. Redagowana jest - oprócz polskiej - w czterech wersjach językowych - angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej.