banner

Instytut to zrestrukturyzowana jednostka badawczo-rozwojowa (początek jej działalności to rok 1945) podporządkowana Ministrowi Gospodarki. GIG świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

Obecnie cztery podstawowe filary działalności GIG stanowią: górnictwo, inżynieria środowiska, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. Na stronie znajdują się informacje na temat poszczególnych zakładów, rady naukowej, pracowników, studiów podyplomowych i doktoranckich, biblioteki (m.in. katalogi on-line, 113 tys. woluminów książek, ponad tysiąc tytułów roczników czasopism, 178 tys. opisów patentowych, 21 tys. dokumentacji prac naukowo-badawczych).

Jest także m.in. podstrona ZINT (Zintegrowany Instytut Nauk Technologicznych), CZT (Centrum Zaawansowanych Technologii) oraz link do projektów europejskich (programy ramowe, centra doskonałości, foresighty, złożone wnioski patentowe, targi konferencje).