banner

Państwowy Instytut Geologiczny utworzony w maju 1919 r. jest największym ośrodkiem naukowo-badawczym polskiej geologii (w centrali i 6 oddziałach zatrudnia 735 osób). Prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska i pełni służbę geologiczną i hydrogeologiczną państwa. Zapewnia bezpieczeństwo w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach. Jego organem nadzorującym jest Ministerstwo Środowiska.

Strona internetowa PIG jest imponująca pod względem informacji tam zawartych oraz funkcjonalności. Od danych dotyczących jego historii, organizacji (każdy oddział ma swoja podstronę), działalności statutowej (linki do dziedzin, jakimi zajmuje się PIG z pełnym opisem kierunków badań, publikacji, konferencji, etc.) na stronie umieszczone są także linki do wydawnictw PIG, biblioteki, muzeum, archiwum geologicznego, największego w kraju laboratorium geochemicznego, Centrum Doskonałości REA, programu IGCP oraz podstrony prawnej. Nie brakuje nawet informacji o działalności popularyzatorskiej, a nawet informacji dla prasy(sic!). Nawigacja na stronie nie sprawia żadnych problemów, niezwykle logiczna konstrukcja strony (brak niepotrzebnych tapet) oraz jej przejrzysta architektura umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych informacji.