banner

Morski Instytut Rybacki jest najstarszą placówką badań morza w Polsce. Początek jego działalności przypada na rok 1921, kiedy to powołano w Helu Morskie Laboratorium Rybackie, zajmujące się badaniami w dziedzinie hydrologii i biologii morza.
Instytut należy do jednostek organizacyjnych branży rybnej nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego działalność badawcza obejmuje biologię rybacką, oceanografię rybacką i ekologię morza, technologię przetwórstwa rybnego oraz ekonomikę rybacką.
Na stronie głównej i skojarzonych z nią podstronach znajdziemy informacje o historii Instytutu, jego strukturze organizacyjnej, projektach badawczych – w tym dwunastu finansowanych przez Unię Europejską - usługach, edukacji, przetargach, możliwościach zatrudnienia. Są też odnośniki do m.in. Gdyńskiego Akwarium, biblioteki naukowej, Wiadomości Rybackich.