banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć
Narodowy Instytut Leków - www.il.waw.pl

Autor: WP 2008-11-29

Instytut powstał w wyniku połączenia Instytutu Leków oraz Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek i otrzymał nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dwa lata temu Instytut otrzymał nazwę Narodowy Instytut Leków.
W Instytucie prowadzone są badania dotyczące jakości leków oraz zastosowania nowych metod analitycznych. Prowadzone są również badania mikrobiologiczne, dotyczące zjadliwości i lekooporności drobnoustrojów. Instytut oferuje także usługi w zakresie kompleksowej oceny jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jak również w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych.

Na stronie głównej odnośniki do aktualności, kierownictwa, struktury, działalności naukowej i usługowej, rady naukowej, towarzystw naukowych, biblioteki, historii, związków zawodowych, zamówień publicznych, sprzedaży środków trwałych, biuletynu informacji publicznej. Są też m.in. przydatne linki do polskich towarzystw - epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych, farmakoekonomicznego, farmaceutycznego, lekarskiego, mikrobiologów, spektrometrii mas. Na stronie znajdziemy też ostrzeżenie przed sfałszowanymi lekami.

oem software