banner

Instytut Tele- i Radiotechniczny - www.itr.org.pl

Autor: Waldemar Pławski 2007-07-24

Instytut Tele-i Radiotechniczny jest jednostką badawczo-rozwojową, której korzenie sięgają roku 1929, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny. Jego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki.
Obecnie w działalności Instytutu dominują kierunki badań związane z wybranymi materiałami i podzespołami elektronicznymi, technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizowanymi systemami teleinformatycznymi.
Na stronie głównej znajdziemy odnośniki do informacji ogólnych (m.in. kierownictwo, struktura, historia) i działalności badawczo- rozwojowej (publikacje, konferencje, patenty). Są też linki do centrum innowacyjno-badawczego (zaawansowane technologie, systemy teleinformatyczne i aplikacje sprzętowe, technologia płytek drukowanych, piezoelektronika i ultradźwięki, automatyka i miernictwo), produktów i usług, wyróżnień i przetargów.
Ze strony startowej można też przenieść się bezpośrednio do działu zatytułowanego „opracowania i usługi”, obejmującego takie m.in. dziedziny jak energetyka, montaż powierzchniowy, płytki drukowane, aparatura medyczna i weterynaryjna, druty powlekane, materiały lutownicze, technologie ultradźwiękowe, czy ochrona środowiska.

oem software