banner

Instytut Maszyn Przepływowych PAN - www.imp.pg.gda.pl

Autor: Waldemar Pławski 2007-10-01

Instytut utworzono ponad pół wieku temu do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie w czterech ośrodkach dzielących się na 15 zakładów prowadzone są badania m.in. w dziedzinie mechaniki płynów, przepływów wielofazowych, termodynamiki i wymiany ciepła, fizyki plazmy, techniki laserowej, mechaniki maszyn, tribologii i diagnostyki maszyn energetycznych.
Na stronie głównej znajdują się odnośniki do takich stron jak m.in. działalność (podstrony: sprawozdania roczne, usługi, granty, zlecenia, wdrożenia, oferty dla przemysłu) , przetargi, kierownictwo, struktura, wydawnictwa, instytucje zewnętrzne (podstrony: Komitet Mechaniki PAN). Są też informacje dla pracowników (sprawy socjalne, umowy o dzieło z prawami autorskimi), ogłoszenia (oferty pracy, obrony prac doktorskich) oraz użyteczne linki do niektórych instytucji centralnych i regionalnych (m.in. także internetowa przychodnia oraz serwis internetowy Gdańska).

oem software