banner

 

Instytut został powołany do życia w roku 1948 i podlegał początkowo Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych PAN. Pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną.

Prowadzone tu badania dotyczą głównie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii.

Na stronie głównej znajdziemy informacje ogólne dotyczące struktury organizacyjnej (pracownie i zespoły badawcze, ośrodki naukowo-informacyjne, dział wydawniczy, biblioteka, archiwum), działalności edukacyjnej (kursy i konkursy, studia podyplomowe i doktoranckie, szkolenia dla firm). Są też odnośniki do m.in. instytucji afiliowanych (fundacje i stowarzyszenia), publikacji (indywidualne, zbiorowe, ciągłe i seryjne, wydawnictwa zbiorowe, edycje internetowe), współpracy naukowej z zagranicą, aktualności, polskiej bibliografii literackiej, bibliografii Bara (Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX w.), bibliotecznej bazy danych w systemie MAK liczącej 100 tysięcy dokumentów, a także linki do czasopism, bibliotek, archiwów, katalogów, instytucji, tekstów literackich on-line, wydawnictw, witryn poświęconych tematyce literackiej i kulturalnej.

oem software