banner

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został utworzony w roku 1918 (w końcu ubiegłego roku obchodził uroczyście swoje 90-lecie). Jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju, w którym pracuje ponad 230 naukowców. Badania koncentrują się na wielu interdyscyplinarnych kierunkach, ale priorytetem są neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa oraz biologia molekularna.

Na stronie głównej informacje ogólne dotyczące dyrekcji, rady naukowej oraz bogatej historii Instytutu (wraz z sylwetką patrona Marcelego Nenckiego). Są też odnośniki mówiące o strukturze placówki (w Instytucie działa m.in. 31 laboratoriów oraz wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych), edukacji (studia doktoranckie), grantach europejskich (6 grantów w ramach 7 PR), zamówieniach publicznych, bibliotece. Są także takie zakładki jak kalendarium, Tygodnik Nenckiego (z subskrypcją mailową), archiwum, linki (kilkanaście adresów baz danych, katalogów bibliotecznych, towarzystw naukowych), informacje dla gości (mapki dojazdowe, środki komunikacji miejskiej).

oem software