banner

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cieszące się opinią najpoważniejszej nagrody naukowej w Polsce, przyznane zostały w tym roku już po raz szesnasty. Otrzymało je w sumie 57 wybitnych uczonych za osiągnięcia i odkrycia (z ostatnich czterech lat) stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej. Nagrody przyznawane są w czterech obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych oraz nauk technicznych. Wysokość nagrody w tym roku - 200 tys. zł.

Laureatami Nagrody FNP w 2007 r. zostali:

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:

prof. Karol Modzelewski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
za badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy przedstawione w dziele „Barbarzyńska Europa”;

w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych:

prof. Włodzimierz J. Krzyżosiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
za odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych;

w obszarze nauk ścisłych:

doc. dr hab. Andrzej L. Sobolewski
z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie
za wyjaśnienie fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek;

w obszarze nauk technicznych:

prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
za opracowanie podstaw teoretycznych i wdrożenie do produkcji ultrasonografów z obrazowaniem kolorowym przepływu krwi.