banner

11 października Prezes PAN zawarł porozumienie z Ministrem Spraw Zagranicznych dotyczące współpracy na rzecz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, którym kieruje prof. Robert Traba. Centrum jest realizacją traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku. Dokument ten zakładał powstanie Niemieckiego Instytutu Historycznego. Utworzono go w 1993 roku. Przewidywano wówczas powołanie równoważnej rangą placówki polskiej w Berlinie, która powstała dopiero obecnie. Centrum w swoich zadaniach ma kilka priorytetów, m.in. zbudowanie Katedry Kultury Polskiej i Europy oraz doprowadzenie do wydania 2 tomowego dzieła o polsko-niemieckich miejscach pamięci. Centrum przewiduje organizację konferencji, debat, prezentacji, warsztatów i seminariów wpisujących się we wspólnie realizowane z MSZ zadania:

 - kontynuację dialogu polsko-niemieckiego

- likwidację narosłych stereotypów

 - wymianę naukową miedzy naszymi krajami.

Centrum będzie realizować międzynarodowe programy dotyczące redefiniowania pojęcia "pamięci historycznej". Przewidywane są interdyscyplinarne dyskusje z różnych dziedzin wiedzy. Centrum Badań Historycznych PAN zatrudnia 7 osób, z czego pięć na etatach naukowych. Przewidywane są stypendia: doktoranckie, profesorskie i praktykanckie. Powołanie Centrum Badań Historycznych PAN spotkało się z bardzo dobrym i życzliwym przyjęciem w Niemczech. Oficjalne otwarcie CBH połączone z inauguracyjnym posiedzeniem Rady Naukowej odbędzie się: 22.11.2006 w Berlinie.

oem software