banner

Rada Fundacji po raz piętnasty przyznała nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Ich wysokość to w tym roku 150 tys. zł. Tegorocznymi laureatami są:

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych: prof. dr hab. Piotr Sztompka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za oryginalne opracowanie idei współczesnej socjologii pozwalające rozumieć wyznaczniki oraz dynamikę skomplikowanych zmian społeczeństw nowoczesnych przedstawione m.in. w książkach "Socjologia. Analiza społeczeństwa" oraz "Socjologia zmian społecznych";

 w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych: prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak z Zakładu Fizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz z Uniwersytetu w Louisville za odkrycie w szpiku kostnym oraz krwi pępowinowej komórek funkcjonalnie przypominających macierzyste komórki zarodkowe;

 w obszarze nauk ścisłych: prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej UW za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem;

w obszarze nauk technicznych: prof. dr hab. inż. Leon Gradoń z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej za opracowanie teorii procesów powstawania i transportu aerozoli i mikrocząstek w gazach i cieczach oraz jej wykorzystanie w urządzeniach technicznych i medycznych.

Nagrody FNP zostana uroczyście wręczone laureatom 6 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.