banner

Tegoroczna nagroda NASK im. prof. Tomasza Hofmokla - Za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego - trafiła do twórców Allegro.pl - za stworzenie i sukces systemu aukcyjnego, który stał się jednym z najpowszechniejszych serwisów polskiego Internetu. Celem nagrody ufundowanej przez NASK jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sprzymierzeńców idei, którą zapoczątkował w Polsce, w 1994 roku, nieżyjący już prof. Tomasz Hofmokl, twórca i pierwszy dyrektor NASK. Serwis Allegro.pl jest pionierem aukcji internetowych w Polsce. Jego twórcą i pomysłodawcą jest Arjan Bakker, który wspólnie z wówczas 19-letnim zapalonym programistą Tomkiem Dudziakiem stworzyli i rozwinęli własną koncepcję bezpiecznego handlu w polskim Internecie. Pierwsze aukcje on-line przeprowadzone zostały w grudniu 1999 roku. W 2000 roku zespół Allegro liczył zaledwie 8 osób, a jego "kwaterą główną" było 2-pokojowe mieszkanie. Dziś zespół liczy kilkadziesiąt osób. W uzasadnieniu dla przyznanej nagrody czytamy: Serwis Allegro.pl ma pozycję największej platformy służącej do zarządzania transakcjami w polskim Internecie i skupia wokół siebie społeczność liczącą ponad 5 milionów użytkowników(...). Możliwość kontaktu między ludźmi, swobodny przepływ idei, towarów i usług w Internecie to wyznaczniki rodzącego się na naszych oczach społeczeństwa informacyjnego. oem software