banner

Prof. Józef Modelski z Instytytu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej został wybrany przewodniczącym międzynarodowej organizacji IEEE MTT-S. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym blisko 370 tysięcy inżynierów z ponad 150 krajów (w Polsce prawie 1000 członków) ? przedstawicieli świata nauki, techniki, przemysłu oraz managementu. MTT-S (Microwave Theory and Techniques Society) jest jednym z najstarszych i najbardziej wpływowych towarzystw działających w ramach IEEE. Liczy 12 tysięcy członków i ma blisko 120 oddziałów na wszystkich kontynentach. Powstało ponad 50 lat temu na fali burzliwego rozwoju radiolokacji oraz tele- i radiokomunikacji po II wojnie światowej. Prof. Józef Modelski jest pierwszym Polakiem przewodniczącym MTT-S i drugim spoza USA. Polskie środowisko naukowe (w tym również mikrofalowe) ma znaczący wkład w rozwój światowej nauki i technologii. Wyrazem doceniania tych osiągnięć może być to, że Polacy są wybierani do zarządów różnych towarzystw, nominowani Distinguished Lecturers, kilkunastu Polaków zostało uhonorowanych tytułem Fellow IEEE, a także otrzymało prestiżowe nagrody IEEE. oem software