banner

Prof. Krzysztof Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku został wybrany do prestiżowej organizacji naukowej - European Molecular Biology Organization (EMBO). Prof. Liberek jest pierwszym przedstawicielem gdańskiego środowiska naukowego - oraz szóstym polskiego - w gronie członków EMBO, wśród których jest aż 43 laureatów nagrody Nobla. Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO) utworzono w Szwajcarii, w 1964 roku. Zrzesza ona ok. 1200 członków z Europy oraz około 70 z innych części świata. Jej celem jest określenie kierunku rozwoju oraz podniesienie poziomu europejskich badań naukowych w zakresie biologii molekularnej. Polska została członkiem EMBC w 1999 roku. Prof. K. Liberek zajmuje się biologią molekularną białek opiekuńczych, a w szczególności - mechanizmem działania tych białek prowadzącym do dysocjacji agregatów białkowych i reaktywacji zdenaturowanych białek. Jest autorem 35 prac naukowych cytowanych w literaturze światowej ponad 2000 razy.