banner

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Instytutu Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej wzbogaciła się o nowoczesną aparaturę otwierającą środowisku naukowemu Łodzi dotychczas niedostępne możliwości badawcze.

Oddany właśnie do użytku w PŁ spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) - Bruker Avance II Plus 700 MHz jest jednym z dwóch zainstalowanych ostatnio w Polsce tego typu aparatów. Drugi znajduje się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Urządzenie będzie pomocne łódzkiemu środowisku naukowemu nie tylko podczas prowadzonych badań, ale również przy realizowaniu prac dyplomowych i doktorskich.

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego pozwala bowiem poznawać budowę materii na podstawie oddziaływania niskoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego na próbkę umieszczoną w silnym polu magnetycznym. Jest metodą, której stosowanie nie niszczy zarówno związków chemicznych, jak i żywych komórek. Dlatego oprócz głównego wykorzystania w chemii i biochemii, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest obecnie również techniką obrazowania (MRI) w diagnostyce medycznej, podczas badania stanu narządów wewnętrznych.

Nowy spektrometr w PŁ ma wiele unikatowych rozwiązań technicznych. Jego zasadniczą częścią jest magnes nadprzewodzący o bardzo małym natężeniu promieniowania rozproszonego. Dzięki temu, mimo silnego pola magnetycznego wewnątrz magnesu, urządzenie jest bezpieczne dla osób pracujących w laboratorium bezpośrednio przy spektrometrze, jak również znajdujących się w jego najbliższym sąsiedztwie.

Do pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego niezbędna jest sonda, znajdująca się w wewnątrz magnesu, w której umieszczana jest probówka pomiarowa z próbką materiału do badań. Nowy spektrometr wyposażono w cztery takie sondy o różnym przeznaczeniu. Wszystkie zapewniają bardzo wysoką, dotąd nieosiągalną w kraju, czułość pomiarów, umożliwiającą analizowanie niewielkich ilości związków, o masie rzędu kilkuset nanogramów, oraz bardzo dużą rozdzielczość sygnałów.

Unikatowa w skali kraju jest możliwość dokonywania pomiarów dla mieszanin związków, a to dzięki połączeniu z sondą pomiarową wysoko sprawnego chromatografu cieczowego, za pomocą którego składniki mieszaniny są rozdzielane przed pomiarem.

Niedostępne dotąd w Łodzi możliwości pomiarowe, dzięki nowemu spektrometrowi znajdą zastosowanie głównie w pracach naukowych prowadzonych w łódzkim Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed. Chodzi tu m.in. o badania strukturalne i przesiewowe modyfikowanych kwasów nukleinowych i peptydów, które mogą być potencjalnymi terapeutykami, a także prace prowadzone w dziedzinie biotechnologii przemysłowej, biotechnologii roślin leczniczych wykorzystywanych w fitoterapii oraz badania nad olejkami eterycznymi jako antyseptykami i farmaceutykami. Spektrometr może być również pomocny przy sprawdzaniu trwałości substancji czynnych w lekach i kosmetykach, jak też ocenie czystości medykamentów. Zakup urządzenia wartości blisko 6 mln zł został sfinansowany ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. SB.