banner

Ministerstwo Finansów planuje likwidację wszystkich samorządowych funduszy celowych, których jest ok. 10 tys. Natomiast fundusze celowe na szczeblu państwowym zostaną pozbawione osobowości prawnej, czyli zdolności do czynności prawnych, w tym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz dysponowania własnym majątkiem. Wobec tych zamiarów rządu, nie wiadomo, czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ostanie się w dotychczasowym kształcie. Możliwe, że obecny rząd będzie chciał odzyskać kontrolę nad środkami, które były przekazane Fundacji w 1991 r. po likwidacji Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (ówcześnie 95 mln zł).