banner

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni otworzono 8.01.08. wystawę sztuki książki pt. "Czas", połączoną z jednodniową sesją dot. sztuki książki, książki artystycznej, liBeratury, także e-booka, które sytuują się na pograniczu literatury, sztuk wizualnych, muzyki, nowych technologii.

Wystawa sztuki książki "Czas" jest pokłosiem Międzynarodowego Festiwalu Książki Artystycznej. Festiwal ten jest jednocześnie cyklicznym konkursem organizowanym przez warszawski oddział Związku Polskich Artystów Plastyków i jako wystawa pokonkursowa "pielgrzymuje" po międzynarodowych salach wystawienniczych.

Na gdyńskiej wystawie (do 25.01.08.), która przyjechała z Irlandii, pokazano ponad 140 eksponatów, w tym książki unikatowe oraz prace nawiązujące do recepcji książki: do sposobu czytania, dotykania, pisania, oglądania, kartkowania itp. Obok wystawy sztuki książki "Czas" prezentowano również liBeraturę, określaną mianem literatury totalnej, w której książka nie jest neutralnym pojemnikiem dla tekstu, ale stanowi integralną część dzieła.

Była to pierwsza w Trójmieście tego typu wystawa połączona z jednodniową sesją teoretyczną, podczas której zabrali głos artyści i teoretycy. Polska refleksja teoretyczna nad sztuką książki ogranicza się zaledwie do kilku pozycji naukowych i rozproszonych artykułów na jej temat. Pozostaje kwestią otwartą definiowanie, klasyfikowanie i porządkowanie obiektów sztuki książki, gdy tymczasem sama książka nieustannie się zmienia, staje się hipertekstowa i cyfrowa, ewoluuje w charakterystyczny sposób i jeśli teraz nie spróbujemy otoczyć jej odmian życzliwą refleksją - umknie nam spora część polskiego dziedzictwa narodowego. (Nasza redakcja stara się do tego nie dopuszczać, pokazując niektóre obiekty na tytułowych okładkach SN).