banner

NCBR, powolane 18.09.07 swoją działalność rozpoczęło od intensywnej nauki ...za granicą. Po spotkaniach (4 i 5.10.07) z przedstawicielami ambasady Kanady w Polsce oraz przedstawicielami kanadyjskich organizacji zajmujących się badaniami i przemysłem, a także (5.10.07) z przedstawicielami Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej (w celu zaprezentowania misji Centrum oraz wymiany doświadczeń dotyczących systemu zarządzania nauką) - przedstawiciele Centrum rozpoczęli peregrynacje po świecie.

Jak podają kronikarze NCBR (www.ncbir.gov.pl) - w dniach 9 -11 października 2007 r. delegacja NCBiR odwiedziła Tekes w Finlandii. W skład delegacji NCBiR wchodzili: Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora oraz Iwona Gawrycka i Marta Pytlarczyk. Tekes - fińska agencja działająca w obszarze wspierania innowacyjności, w szczególności poprzez rozwój nowoczesnych technologii, została wybrana ze względu na podobieństwa między jej instrumentami działania a narzędziami działania Centrum.

W trakcie wizyty miały miejsce dwa spotkania. Pierwsze dotyczyło procesów tworzenia i zarządzania programami technologicznymi Tekes. W drugim uczestniczyli koordynatorzy oraz menedżerowie dwóch programów technologicznych, którzy przestawili swoje zadania oraz specyfikę swojej pracy. Wyniki wizyty w Tekes zostaną wykorzystane przez NCBiR w budowaniu systemu realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, czyli najważniejszego instrumentu i jednocześnie zadania, przed jakim stanie wkrótce Centrum.

Od 15 do 20 października 2007 r. delegacja NCBiR, wraz z przedstawicielami BGK uczestniczyła w zorganizowanych przez Ambasadę RP w Waszyngtonie wizytach studyjnych w amerykańskich agencjach finansujących B+R. W skład delegacji Centrum wchodzili: Leszek Grabarczyk ? zastępca dyrektora Centrum, Marta Pytlarczyk, Iwona Kasprzyk-Młynarczyk oraz Iwona Gawrycka. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowali: Robert Sochacki - Wiceprezes Zarządu, Jarosław Król, Arkadiusz Garbarczyk. Celem wyjazdu delegacji NCBiR było zapoznanie się z różnymi modelami finansowania i zarządzania projektami badawczymi.

 Miejmy nadzieję, że z tych wyjazdów powstanie przynajmniej jakiś dokument programowy, gdyż do dzisiaj nie bardzo wiadomo, czym ta struktura stworzona przez rząd PiS ma się zajmować. (lb)