banner

Opracowany w Katedrze Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej, we współpracy z ZAE WOLTAN Sp. z o.o. w Łodzi, ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego uzyskał nagrodę główną w konkursie im. prof. Czesława Jaworskiego na zakończonych ostatnio VII Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2007 w Gdańsku.

Do tego konkursu zgłaszane mogły być rozwiązania w dziedzinie najnowocześniejszych konstrukcji i technologii dotyczące trakcji elektrycznej. Wyłącznik, produkowany seryjnie przez ZAE WOLTAN na licencji PŁ jest przewidziany dla lokomotyw elektrycznych ET-22-2000 zasilanych napięciem stałym. Niezwykle skutecznie chroni przed awariami, zwłaszcza silniki trakcyjne. Ponadto prototyp doświadczalny ultraszybkiego, synchronizowanego wyłącznika próżniowego prądu przemiennego typu SVB (25000V/50Hz lub 15kV/16,7Hz; 400, 630, 800, 1250A; 40kA), przewidzianego dla podstacji i taboru kolei dużych prędkości zasilanych napięciem przemiennym, uzyskał specjalne wyróżnienie w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego, obejmującym tematycznie m.in. innowacje techniczne dla rozwoju kolejnictwa.

W Polsce planowane jest rozpoczęcie za dwa lata budowy szybkiej kolei (prędkości do 350 km/godz.) na trasie Warszawa - Łódź - węzeł Kalisz, z dwoma odgałęzieniami: do Wrocławia oraz do Poznania, z połączeniem do innych krajów europejskich.

Polska nauka i przemysł w jak najszerszym zakresie powinny stać się współtwórcami tego niezwykle ważnego dla rozwoju kraju przedsięwzięcia. Współpraca Katedry Aparatów Elektrycznych PŁ z ZAE WOLTAN wskazuje, że istnieją ku temu realne możliwości. Konkurencja była bardzo silna. W targach uczestniczyło ponad 350 wystawców z 17 krajów świata, w tym praktycznie wszystkie wielkie koncerny światowe oferujące swe wyroby na kolejowych rynkach europejskich. SB