banner

Uniwersytet Białostocki - Nauka a pytania graniczne - Ks. Abp Metropolita Białostocki prof. Edward Ozorowski (dr h.c. UwB)

Uniwersytet Gdański - Krytyka źródła historycznego jako problem komunikacji międzykulturowej - prof. Karol Modzelewski

Uniwersytet Jagielloński - Kim jest człowiek? - rozważania antropologa-biologa. - prof. Krzysztof Kaczanowski

Uniwersytet Łódzki - O prawie i bezprawiu - refleksja historyczna z perspektywy współczesności - dr hab. Witold Kulesza

UMCS - Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń. Wyzwania współczesności - prof. Janusz Kirenko

Uniwersytet Opolski - Refleksje świadka XX wieku - prof. Władysław Bartoszewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Początki państwa polskiego w nowym świetle - prof. Tomasz Jasiński

Uniwersytet Rzeszowski - Wzorzec obyczajowy dla kobiet w XIX i I poł. XX w. prof. Jadwiga Hoff

Uniwersytet Szczeciński - Rola prawników w tworzeniu prawa - prof. Zbigniew Radwański

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet i to, co między ludźmi - prof. Tadeusz Sławek

Uniwersytet Warszawski - Lekcja łaciny, czyli o wolności - prof. Jerzy Axer

Uniwersytet Zielonogórski - Automatyka i robotyka: od manipulacji do myślących maszyn - prof. Dariusz Uciński

Politechnika Białostocka - Polska w Europie Wiedzy - prof. Jerzy Woźnicki

Politechnika Częstochowska - Współczesne problemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej - dr hab. inż. Jerzy Szkutnik

Politechnika Lubelska - Relikwiarzem cała ziemia wasza.- prof. Franciszek Ziejka

Politechnika Łódzka - Słów kilka inżyniera mechanika o przepływie krwi - dr hab. Krzysztof Jóźwik

Politechnika Opolska - Nauka na tropach inteligencji w przyrodzie - dr hab. inż. Anna Walaszek-Babiszewska.

Politechnika Poznańska - Budynki zrównoważone i efektywne energetycznie - prof. Edward Szczechowiak

Politechnika Szczecińska - Nanotechnologie - szansa XXI wieku - prof. Ryszard Kaleńczuk

Politechnika Śląska -Technologie energetyczne - nowe horyzonty - prof. Tadeusz Chmielniak

Politechnika Warszawska - Dzieci gwiazd - prof. Aleksander Wolszczan

Politechnika Wrocławska - Advanced technology from and for basic science: superconductivity and superfluid helium at the Large Hadron Collider - dr h.c. Philippe Lebrun

WAT - Rola przypadku w fizyce - prof. Leszek Jaroszewicz