banner

Nowa Komisja Akredytacyjna

Autor: red. 2008-02-09

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wręczyła 4.01.08.powołania nowym członkom Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Komisja w kadencji 1.01.08. - 31.12.11. będzie działać w składzie:
dr hab. Marek Rocki - przewodniczący
Zespół kierunków:
Artystycznych:
1. dr hab. Paulina Komorowska – Birger
2. prof. Andrzej Godek
3. prof. Adam Romaniuk
4. prof. Andrzej Banachowicz
5. prof. Stanisław Górka
6. prof. Joachim Pichura
Ekonomicznych:
1. dr hab. Maria Trojanek
2. dr Agnieszka Knap-Stefaniuk
3. prof. Danuta Strahl
4. prof. Stanisława Sokołowska
5. dr hab. Robert Ciborowski
6. dr hab. Jan Sulmicki
7. prof. Ryszard Janikowski
8. prof. Wojciech Wiszniewski
9. prof. Anna Zielińska – Głębocka
Humanistycznych:
1. dr hab. Krzysztof Jodzio
2. dr Krzysztof Bondyra
3. dr hab. Kazimierz Łatak
4. ks. prof. Stanisław Rabiej
5. prof. Antoni Zdzisław Kamiński
6. prof. Wojciech Bałus
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych:
1. prof. Sławomir Kołodziej
2. dr Zofia Muzyczka
3. dr hab. Jerzy Marcinkowski
4. prof. Zenon Łukaszewski
5. prof. Zbigniew Lonc
6. dr hab. Jarosław Górnicki
Wychowania fizycznego:
1. dr hab. Janusz Iskra
2. prof. Czesław Urbanik
3. prof. Sławomir Drozdowski
4. dr hab. Krzysztof Prusik
5. dr Maria Długosielska
Wojskowych:
1. Prof. dr hab. Czesław Flanek
2. dr hab. Stanisław Sirko
3. dr hab. Włodzimierz Miszalski
4. dr hab. Jan Karpowicz
5. dr inż. Andrzej Urban
{mospagebreak}

Technicznych:
1. prof. Krzysztof Kozłowski
2. dr hab. Adam Marciniec
3. prof. Krzysztof Kędzior
4. prof. Andrzej Miniewicz
5. dr Waldemar Mironiuk
6. prof. Marian Chudy
7. dr hab. Jarosław Stepaniuk
8. prof. Leszek Kiełtyka
9. dr hab. Tadeusz Chrzan
10. prof. Andrzej Królikowski
11. dr hab. Zbigniew Kierzkowski
Społecznych i Prawnych:
1. dr hab. Wawrzyniec Konarski
2. dr Piotr Sitniewski
3. dr hab. Krzysztof Szewior
4. prof. Janusz Mucha
5. prof. Andrzej Wójtowicz
6. dr hab. Waldemar Żebrowski
7. ks. dr hab. Jan Szymczyk
8. dr hab. Jerzy Kołaczkowski
9. dr hab. Tadeusz Bodio
Rolniczych-Leśnych-Weterynaryjnych:
1. prof. Bogdan Józef Wosiewicz
2. dr inż. Karol Krajewski
3. prof. Janusz Pala
4. dr hab. Renata Dobromilska
5. prof. Franciszek Rudnicki
6. prof. Stanisław Kondracki
Medycznych:
1. dr hab. Maciej Wilczak
2. dr Tomasz Dawiskiba
3. prof. Tadeusz Laudański
4. prof. Hubert Wanyura
5. dr hab. Zbigniew Celewicz
6. prof. Jacek Szepietowski
7. dr Iwona Maciąg – Tymecka
Przyrodniczych:
1. prof. Mariusz Cichoń
2. prof. Andrzej Stefan Górniak
3. prof. Grzegorz Gabryś
4. dr Katarzyna Potyrała
5. dr hab. Bożena Witek
6. dr hab. Krystyna Dwucet
7. dr Maria Młot