banner

Podczas omawiania projektu budżetu nauki i szkolnictwa wyższego w sejmowej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (28.11.07.), posłanka Krystyna Łybacka zwróciła uwagę na 30% wzrost środków na "pozostałą działalność" zapisanych w rozdziale 80385, czyli pozamerytoryczną. Pytała o to, kto jest tak drogim koordynatorem krajowym administrowania programem unijnym ?Uczenie się przez całe życie?, na który zaplanowano ponad 4 000 tys. zł? Zwłaszcza, że zadanie uczenia się przez całe życie powinno być zadaniem wdrażanym przez każdą uczelnię i każdą jednostkę zajmującą się kształceniem. Drugie pytanie dotyczyło adresata i celu kwoty 8 000 tys. zł, przeznaczonej na finansowanie tzw. zadań w obszarze szkolnictwa wyższego. Oba pytania pozostały bez odpowiedzi.