banner

W Instytucie Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej przekazano zmodernizowaną halę technologiczną przetwórstwa polimerów i "zielonej chemii". W hali będą prowadzone badania naukowe w zakresie przetwórstwa polimerów i gumy (z przyjaznych dla środowiska kompozytów elastomerowych) oraz w nowej dziedzinie, jaką jest nanotechnologia (m.in. synteza funkcjonalnych nanonapełniaczy dla polimerów). Zgromadzona w hali aparatura będzie także wykorzystywana w dydaktyce podczas zajęć laboratoryjnych z zakresu materiałów polimerowych oraz do badań wyrobów polimerowych i gumowych. Dzięki współpracy PŁ z prof. Jerzym Wypychem z CP ChemTec Publishing z Kanady, część cennej aparatury - pochodzącej z amerykańskiej firmy Atlas - została uczelni przekazana nieodpłatnie. Ma ona służyć ocenie starzenia się materiałów polimerowych w ściśle określonych warunkach pogodowych lub w wyniku promieniowania UV. Wydzielona część hali przewidziana jest na "zieloną chemię", tzn. na badania związane z technologiami bezodpadowymi, o małym zużyciu energii i przyjaznymi dla środowiska. Przykładem może tu być aparatura do bezodpadowej technologii barwienia polimerów w nadkrytycznym dwutlenku węgla. Hala została zmodernizowana i wyremontowana dzięki środkom finansowym przyznanym PŁ przez byłe Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. SB