banner

Konkurs 34

Autor: as 2008-03-06

Rekomendacje Zespołów Roboczych Rady Nauki w sprawie finansowania projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich.

 Zespół Nauk Humanistycznych i Społecznych - 1090 projektów, Rekomendowanych do finansowania - 380 na koszt 25 769 162 zł
koszty rekomendowanych projektów w 2008 r. - 10 774 828 zł
 Zespól Nauk Ścisłych - 544 projekty
Rekomendowanych do finansowania - 209 na koszt 34 426 962 zł
W 2008 r. - 14 190 702 zł
 Zespól Nauk Przyrodniczych - 1191 projektów
Rekomendowanych do finansowania - 399 na 59 480 984 zł
W 2008 r. - 26 603 196 zł
 Zespół Nauk Medycznych - 690 projektów
Rekomendowanych do finansowania - 237 na 41 225 611 zł
W 2008 r. - 16 686 662 zł
 Zespól Nauk Technicznych - 1379 projektów
Rekomendowanych do finansowania - 476 na 96 368 249 zł
W 2008 r. - 30 424 722 zł