banner

Polska Grupa IIFC (The International Institute for FRP in Construction) powstała rok temu. Zrzesza blisko 40 członków z 11 uczelni i instytutów naukowych, a także projektantów konstrukcji i ich wykonawców oraz producentów materiałów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer), tj. polimerów zbudowanych z włókien węglowych, służących do wzmacniania i zbrojenia budowli z betonu. Jest to obecnie najmłodsza organizacja działającą pod patronatem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Siedzibę ma na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Grupa ma szerzyć wiedzę o zastosowaniu kompozytów polimerowych w infrastrukturze budowlanej. Ma też przygotować bazę danych dotyczących badań naukowych i zastosowania materiałów kompozytowych w polskim budownictwie. Dalszym celem IIFC jest opracowanie polskich norm przy projektowaniu wzmocnień konstrukcji budowlanych materiałami FRP oraz konstrukcji żelbetowych zbrojonych prętami FRP.
Inicjatorką powołania Polskiej Grupy IIFC jest dr inż. Renata Kotynia, adiunkt w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej. W roku 2007 została wybrana do Rady IIFC. Jest to znaczące wyróżnienie, bowiem jako jedyna reprezentuje w tym gremium nie tylko Polskę, ale także kraje Europy Wschodniej. Miarą oceny zaangażowania naszej specjalistki w badaniach problematyki materiałów kompozytowych FRP jest przyznanie jej prestiżowej, międzynarodowej nagrody "The IIFC Distinguished Young Researcher Award", którą odbierze 20 lipca, podczas cyklicznej konferencji IIFC w Zurychu. Tak więc po raz pierwszy laureatką tej nagrody dla ?wyróżniających się młodych naukowców w dziedzinie badań materiałów kompozytowych w budownictwie?, została kobieta. W tym roku Polska Grupa IIFC jest jednym z organizatorów szóstej międzynarodowej konferencji AMCM2008 ("Modele analityczne i nowe koncepcje w konstrukcjach żelbetowych i murowanych" - "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures"), która odbędzie się w Łodzi w dniach 9-11 czerwca. Jak podkreśla dr R. Kotynia, która została przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji, będzie to znaczące spotkanie naukowe, do którego już zgłosili swój udział naukowcy i praktycy z 34 krajów całego świata. Stawia to łódzkie spotkanie na pierwszym miejscu w rankingu organizowanych dotychczas w Polsce międzynarodowych konferencji w dziedzinie budownictwa.