banner

Trzy pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Akademia Medyczna w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska podpisały list intencyjny w sprawie powołania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej.
Podpisanie listu intencyjnego ma służyć tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju biotechnologii oraz jej zastosowania w gospodarce i sektorze usług publicznych, a zadaniem sygnatariuszy jest m.in. intensyfikacja współpracy między środowiskiem naukowo-badawczym a środowiskiem biznesowym oraz szerzenie wiedzy o biotechnologii i jej możliwych zastosowaniach. Sygnatariuszami listu - oprócz trzech pomorskich uczelni tworzących konsorcjum: Uniwersytetu Gdańskiego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej - są także przedstawiciele pomorskich władz lokalnych i regionalnych, m.in. marszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele miasta Gdańska i Sopotu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Gdyńskie Centrum Innowacji, Centrum Transferu Technologii, Gdyńskie Centrum Innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz przedstawiciele pomorskiego biznesu: m.in. firm Polpharma, Ziaja, Synevo, A&A Biotechnlogy, Oceanic, Impuls i inne. Jednym z sygnatariuszy listu są także przedstawiciele Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG. Szacunkowa wartość projektu to około 45 mln euro, stąd o wsparcie finansowe uczelnie starają się w Unii Europejskiej. Centrum powinno umożliwiać prowadzenie badań z zakresu biotechnologii i diagnostyki, których wyniki będą wykorzystywane w przemyśle chemicznym, farmaceutyczno-kosmetycznym, spożywczym, rolniczo-weterynaryjnym, w ochronie środowiska i medycynie (zwłaszcza w onkologii doświadczalnej, genetyce chorób sercowo-naczyniowych i nowoczesnej diagnostyce).