banner

Plaga plagiatów zalewa nasz kraj. Aby łatwiej odszukać plagiaty zawieszone w cyberprzestrzeni lub zarejestrowane na nośnikach elektronicznych opracowano specjalne programy antyplagiatowe. To działanie pożyteczne, ale niewystarczające do zwalczenia zjawiska. Nowy program antyplagiatowy polega na wyrejestrowaniu z populacji akademickiej osób popełniających plagiaty a zarejestrowaniu osób potrafiących plagiaty wykrywać. Dotychczasowe programy tych opcji nie przewidują, stąd są tak mało skuteczne. Program zapewni podniesienie standardów uprawiania nauki bez zwiększenia kosztów księgowanych po stronie wydatków na naukę, a nawet gwarantuje spore oszczędności, bo np. działających na szkodę nauki "plagiatofilów" jest znacznie więcej niż "plagiatofobów". Autor programu, Józef Wieczorek, założyciel fundacji i portalu Niezależne Forum Akademickie, rezygnuje z tantiemów za jego używanie, sugeruje jednakże przekazywanie darów wdzięczności na rzecz NFA - www.nfa.pl, gdzie zamierza otworzyć tablice rejestracyjne (osób wyrejestrowanych z systemu za plagiatofilię i osób zarejestrowanych w wyniku stwierdzenia plagiatofobii). Darmowy program antyplagiatowy zawieszony jest w cyberprzestrzeni pod adresem: http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=493 Program jest bardzo prosty, nie trzeba być wykwalifikowanym informatykiem, aby go używać.