banner

Zespół badawczy Grupy Energocontrol, pracujący pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, kierownika Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH w Krakowie zbudował prototyp generatora energii (cieplnej i elektrycznej), opartego na ogniwie paliwowym. Generator o mocy elektrycznej 16 kW i 10 kW mocy cieplnej oraz sprawności 60% jest w stanie zapewnić wystarczającą ilość energii elektrycznej na przykład dla domu jednorodzinnego. Urządzenie może pracować 3 lata w trybie ciągłym. Jego wykorzystaniem zainteresowane są obecnie firmy niemieckie. W tej chwili w Grupie Energocontrol prowadzone są prace nad skonstruowaniem generatora, opartego o ogniwo paliwowe wodorowe do zasilania urządzeń przenośnych takich jak piła elektryczna, wiertarka, kosiarka, sprzęt ratowniczy, itp.