banner

Mobilne technologie

Autor: S.B. 2008-08-21

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej podpisała umowę o współpracy z Symbian Ltd. – licencjonodawcą systemu operacyjnego stosowanego w telefonach komórkowych najnowszej generacji. PŁ jest pierwszą szkołą wyższą w Polsce uczestniczącą w tego rodzaju przedsięwzięciu, wspierającym uczelnie na całym świecie w zakresie edukacji i rozwoju kadry inżynierskiej.

Dołączając do grona uczelni stowarzyszonych w programie Symbian Academy, Politechnika Łódzka przede wszystkim zyskała możliwość przygotowania swoich wykładowców do prowadzenia zajęć z zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania dla systemu operacyjnego Symbian, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i pomocy technicznej ze strony specjalistów tej firmy oraz firm stowarzyszonych.
Już w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 uruchomiony zostanie na politechnice tzw. przedmiot obieralny Programowanie urządzeń telefonii komórkowej z systemem operacyjnym Symbian OS, przewidziany dla studentów Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ. Natomiast w marcu przyszłego roku będzie wprowadzony nowy kierunek studiów podyplomowych poświęcony problematyce systemów mobilnych i technologii multimedialnych. W połączeniu z inicjatywą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, studia będą finansowane z funduszy unijnych.
Podpisanie umowy z Symbian Ltd. jest rezultatem współpracy pomiędzy Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, a łódzkim oddziałem firmy Teleca Poland specjalizującej się w rozwiązaniach z dziedziny technologii mobilnych. Poszukując innowacyjnych form kooperacji ze środowiskiem akademickim oraz nowych źródeł pozyskiwania pracowników, Teleca umożliwiła łódzkiej uczelni kontakty z organizatorami Symbian Academy, co doprowadziło do podpisania wspomnianej umowy o współpracy oraz stworzenia programu studiów podyplomowych i przedmiotów obieralnych.
Ponadto, w efekcie tej współpracy, PŁ przygotowuje się do utworzenia specjalizacji na kierunku informatyka.