banner

W tym roku w konkursie FIATA na najlepsze prace magisterskie i doktorskie wykonane na Politechnice Warszawskiej nagrodzono 7 osób: 4 doktorantów i 3 dyplomantów. Każdy z laureatów otrzymał 5 tys. zł za pracę doktorską i 3 tys. zł za pracę magisterską. Tematyka nagrodzonych prac dotyczyła m.in. nanokompozytów uretanomocznikowych, filtrów włókninowych, elektrolitów polimerowych w akumulatorach stosowanych w samochodach hybrydowych, systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu. Nagrody za najlepszą pracę dyplomową otrzymali:
1. Ewelina Ciecierska z Wydziału Inżynierii Materiałowej
2. Aneta Zaręba z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
3. Łukasz Cymerman z Wydziału Chemicznego
Nagrody za najlepszą pracę doktorską przyznano:
1. Dariuszowi Klimkiewiczowi z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa
2. Przemysławowi Siemińskiemu z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
3. Rafałowi Pokropowi z Wydziału Chemicznego
4. Chang Yuhua z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych