banner

Politechnika Warszawska od nowego roku akademickiego wprowadza ułatwienia w rekrutacji na studia dla cudzoziemców ? obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej.

Na mocy uchwały Senatu z dnia 28 maja br. będą oni mogli - po przebyciu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej - podjąć bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim. Prawo do darmowych studiów odnosi się zarówno do studiów I stopnia, jak i studiów II stopnia. Akcja skierowana jest głównie do Polonii ze wschodu i jest formą pomocy uczelni dla potencjalnych studentów z zagranicy. Wprowadzenie nowych zasad i likwidacja opłat za studia dla tej grupy kandydatów usunie główną barierą w podejmowaniu studiów na Politechnice Warszawskiej przez młodych, zdolnych i dobrze mówiących po polsku cudzoziemców. Procedura kwalifikacyjna poza zgłoszeniem (można wskazać do trzech uszeregowanych kierunków studiów) będzie obejmowała egzamin pisemny z matematyki i z przedmiotu przyrodniczego. Studenci cudzoziemcy mogą korzystać w domach studenckich na ogólnych zasadach.

Więcej informacji - http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow