banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2008

Autor: red.
Już po raz siedemnasty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała najpoważniejsze w Polsce nagrody naukowe.

Nagrody FNP otrzymać mogą wybitni uczeni za osiągnięcia i odkrycia (z ostatnich czterech lat) stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej. Nagrody przyznawane są w czterech obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych oraz nauk technicznych.
Laureatami w 2008 r. zostali:

w obszarze nauk humanistycznych i społecznych:

prof. Stanisław Mossakowski z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie
za wszechstronną, interdyscyplinarną monografię dotyczącą Kaplicy Zygmuntowskiej - czołowego zabytku sztuki polskiego i włoskiego Renesansu;

w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych:

prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku za wkład w odkrycie uniwersalnych biogeograficznych zależności między cechami roślin, istotnych dla zrozumienia procesów ekologicznych w skali globalnej;

w obszarze nauk ścisłych:

prof. Ryszard Horodecki z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej;

w obszarze nauk technicznych:

prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za badania w zakresie teorii węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, stanowiących podstawę budowy Internetu nowej generacji.
***
Kandydatów do Nagrody FNP zgłaszać mogą: laureaci Nagrody FNP z lat ubiegłych oraz wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Radę Fundacji. Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, w skład której w obecnej kadencji wchodzą profesorowie:
Andrzej Członkowski (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM) – przewodniczący Rady, Tomasz Jasiński, (Instytut Historii UAM) – wiceprzewodniczący Rady, Maciej W. Grabski (em. prof. Politechniki Warszawskiej), Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN), Henryk Koroniak (Wydział Chemii UAM), Irena E. Kotowska (Instytut Statystki i Demografii SGH), Marek Świtoński (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
Swój werdykt Rada ustaliła posiłkując się opiniami recenzentów.
Wysokość nagrody wynosi w tym roku 200 tys. zł.

oem software