banner

Autor: S.B. 2008-08-21

Podczas uroczystej inauguracji VIII Festiwalu Nauki i Techniki w Łodzi wręczone zostały prestiżowe nagrody – statuetki Łódzkie Eureka, które od roku 2004 przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Nagrody przyznawane są wybitnym twórcom nauki, techniki i sztuki, których osiągnięcia w roku poprzedzającym festiwal zostały wyróżnione na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej, a oni sami związani są z Łodzią.

Tegoroczne Łódzkie Eureka otrzymali: 
prof. Maria Giller z zespołem w składzie: dr hab. Zbigniew Szadkowski, dr hab. Wiesław Tkaczyk, dr Andrzej Śmiałowski, mgr Grzegorz Wieczorek – za udział w eksperymencie Observatoriu Pierre Auger i odkrycie, że promienie kosmiczne o najwyższych energiach przychodzą z kierunków aktywnych galaktyk; 

  •  dr inż. Marek Kozicki z zespołem w składzie: mgr inż. Elżbieta Sąsiadek, prof. Edward Rybicki, prof. Janusz Marian Rosiak, prof. Loukas Sakelliou, prof. Angeles Angelopoulos, prof. Panagiotis Papagiannis – za pracę „Dozymetry do dwu- i trójwymiarowych pomiarów rozkładów dawek promieniowania jonizującego w radioterapii” wyróżnioną złotym medalem na wystawie wynalazków w Brukseli w roku 2007;
  •  mgr Adam Piotrowski i prof. Andrzej Napieralski – za pracę „Kompilator języka C generujący programy odporne na awarie sprzętowe” wyróżnioną złotym medalem na targach wynalazczości BRUSSELS EUREKA 2007; 
  •  dr inż. Małgorzata Napieralska z zespołem w składzie: dr inż. Mariusz Zubert, mgr inż. Kamil Grabowski, mgr inż. Wojciech Sankowski, prof. Andrzej Napieralski – za projekt „IrisStation, czyli precyzyjny system akwizycji obrazu oka do zastosowań biometrycznych” wyróżniony złotym medalem z wyróżnieniem na wystawie wynalazków w Brukseli w 2007 r. oraz nagrodą specjalną Agencji Rozwoju Ekonomicznego Sewastopola;
  •  mgr Stanisław Kierner za osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki potwierdzone I nagrodą na XII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu 2007 r. oraz nagrodą Śląskiego Towarzystwa Upowszechniania Muzyki SILESIA;
  •  dr hab. Sławomir Ćwiek – za osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych potwierdzone Nagrodą Rektora ASP we Wrocławiu oraz ING Banku Śląskiego w III Międzynarodowym Konkursie Rysunku, Nagrodą Główną na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Guanlan – Chiny maj 2007, tytułem Artysta Miesiąca VI 2007 nadanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki; 
  •  prof. Janusz Jerzy Gajos – za osiągnięcia w sztuce aktorskiej potwierdzone Polską Nagrodą Filmową „Orły ‘2007” za najlepszą rolę męską w filmie „Jasminum” oraz nagrodą publiczności „Najlepszy Polski Aktor” w roku 2007.
    Statuetki Łódzkie Eureka wręczył prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Stanisław Liszewski.
oem software